Естетика античної літератури

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Естетика античної літератури by Mind Map: Естетика античної літератури

1. міфологічність

1.1. космогонія

1.1.1. міфи про походження світу

1.2. теогонія

1.2.1. міфи про походження богів

2. публічність

2.1. театр

2.2. книжки

2.2.1. сувої,зшитки

3. музичність

3.1. трагедії в афінських театрах

3.1.1. Софокл,Евріпід

3.2. комедії в афінських театрах

3.2.1. Арістофан

3.3. ліричні вірші

3.3.1. Тіртей, Сапфо

4. віршованість

4.1. епос

4.2. гекзаметр