TARGET THÁNG 7 & 8

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TARGET THÁNG 7 & 8 by Mind Map: TARGET THÁNG 7 & 8

1. TÂM

1.1. Mục tiêu từ tháng 7 – 8

1.1.1. 25.000.000 triệu

1.2. Anh Văn (chủ đề: giao tiếp với khách hàng)

1.2.1. Time: 45 phút

1.2.1.1. 5 từ vựng

1.2.1.2. 3 câu giao tiếp

1.2.1.3. Test dịch câu _ Anh cho đề

1.3. Hoàn thành 2 cuốn sách

1.3.1. Bí Mật Tư Duy Triệu Phú _ T.Har Eker

1.4. Không gặp mặt

1.4.1. từ 1/7 đến 10/9

2. TRUYỀN

2.1. Điểm thi HK2 (1/7 trở đi) tất cả các môn

2.1.1. >= 7 điểm

2.2. Anh Văn (chủ đề: du lịch)

2.2.1. Phát âm chuẩn 25 phiên âm Quốc tế

2.2.2. Đọc một đoạn văn bằng Tiếng Anh

2.2.3. Test nói _ Em cho đề

2.3. Sức Khỏe (CHUẨN của nam: cao 1m70, nặng 60-74)

2.3.1. Hiện tại

2.3.1.1. Cao: 1m66

2.3.1.2. Nặng: 47

2.3.2. Mục tiêu

2.3.2.1. Cao: 1m67

2.3.2.2. Nặng: 50kg (tăng từng bậc)

2.4. Không gặp mặt

2.4.1. từ 1/7 đến 10/9

3. THƯỞNG

3.1. Đi du lịch 1 tuần (7 ngày)

3.2. Thời gian đi du lịch (Em và anh thỏa thuận)

4. PHẠT

4.1. Không gặp nhau đến hết năm 2018

4.2. Bắt tay vào công việc thực hiện tiếp mục tiêu thứ 2 của cả 2 (3 tháng 20 ngày)

5. Buổi review giữ tháng

5.1. Ngày giờ