τα ζώα υπό εξαφάνιση

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
τα ζώα υπό εξαφάνιση by Mind Map: τα ζώα υπό εξαφάνιση

1. πώς μπορούμε να τα προστατεύσουμε;

1.1. ενημέρωση

1.2. δράση

1.3. φροντίδα

1.4. υιοθεσία

2. γιατί κινδυνεύουν;

2.1. καταστροφή φυσικού περιβάλλοντος

2.2. μόλυνση

2.3. ρύπανση

2.3.1. πλαστική σακούλα

3. ποια γνωρίζουμε;

3.1. πού ζουν;

3.1.1. στη στεριά

3.1.1.1. καφέ αρκούδα

3.1.1.2. λύκος

3.1.2. στη θάλασσα

3.1.2.1. χελώνα καρέτα- καρέτα

3.1.2.2. μεσογειακή φώκια μονάχους- μονάχους

4. τι είναι;