Thương hiệu cá nhân (Lý thuyết Slide)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Thương hiệu cá nhân (Lý thuyết Slide) by Mind Map: Thương hiệu cá nhân (Lý thuyết Slide)

1. Các bước

1.1. Khám phá bản thân

1.2. Xác định thương hiệu của mình

1.3. Xây dựng (thể hiện)

1.4. Đánh giá

1.5. DỰA TRÊN 3 NGUYÊN TẮC CƠ BẢN SAU

1.5.1. Uy tín (cái này rất khó)

1.5.2. Chất lượng cao

2. Hai nền tảng xây dựng uy tín và giá trị

2.1. ĐỊNH LUẬT TẠO KẾT QUẢ

2.1.1. Think

2.1.2. Action

2.1.3. Result

2.2. INTEGRITY

2.2.1. Sự độc đáo

2.2.2. Uy tín là một giá trị tích lũy dần, nó dựa vào

2.2.2.1. Thời gian để “đối tác” kiểm chứng

2.2.2.2. Số lần bạn GIỮA ĐÚNG LỜI HỨA

2.2.2.3. Số lần càng nhiều, càng liên tục, lời hứa càng quan trọng đối với “đối tác” của bạn thì việc tích lũy càng nhanh

2.2.3. CHỈ CẦN MỘT LẦN BẤT TÍN, VẠN LẦN BẤT TIN!

2.2.4. UY TÍN XÂY RẤT KHÓ, PHÁ RẤT DỄ! LÀM SAO ĐÂY?

2.2.4.1. Sống INTERGRITY!

2.2.4.1.1. Intergrity là TÔN TRỌNG LỜI NÓI CỦA BẠN HƯỚNG ĐẾN GIÁ TRỊ

2.2.4.1.2. Integrity không đúng không sai, không tốt, không xấu nó đơn giản là nói A và làm A!

2.2.4.1.3. Điều này rất khó trong cuộc sống -> Vì thế mất sạch uy tín rất dễ dàng!

2.2.4.2. Bạn nói A -> làm A -> Intergrity

2.2.4.3. Nếu nói A -> làm B thì

2.2.4.3.1. : Ngay khi bạn biết là bạn không thể giữ cam kết A, hãy thông báo cho “đối tác” bạn biết

2.2.4.3.2. Đưa ra một cam kết mới của bạn là gì?

2.2.4.3.3. Lắng nghe và sẵn sàng thực hiện lời đề nghị của “đối tác”, hoặc đưa ra lời đề nghị của bạn để giải quyết những hậu quả hay ảnh hưởng của việc không giữ cam kết đó

3. Thương hiệu cá nhân

3.1. Giá trị của một cá nhân giúp phân biệt cá nhân đó với những người khác

3.2. Phản ánh tính cách và năng lực của người đó

3.3. Nó không chỉ đơn thuần là gây dựng một hình ảnh ra thế giới bên ngoài mà còn là sự tự nhận thức về các điểm mạnh, điểm yếu, kỹ năng, cảm xúc… cũng như cách sử dụng các yếu tố đó để tạo nên sự khác biệt cho bản thân

4. Tại sao phải xây dựng thương hiệu cá nhân?

4.1. Có một mục tiêu cao hơn và rõ ràng hơn để phấn đấu

4.2. Khẳng định những giá trị cá nhân của bạn

4.3. Tạo ra sự khác biệt, sự tự tin và tính khẳng định

4.4. Mang lại những lợi ích cụ thể trong ngắn hạn cũng như dài hạn

4.5. Đem lại nhiều cơ hội hơn các lĩnh vực mình hoạt động

5. Yếu tố

5.1. Tầm nhìn

5.1.1. Tôi muốn trở thành người như thế nào?

5.2. Sứ mệnh

5.2.1. Tại sao tôi muốn trở thành người như thế? Điều gì thôi thúc trong tôi?

5.3. Giá trị

5.3.1. Các phẩm chất nội tại làm nên con người tôi

5.4. Kỳ vọng

5.4.1. Các phẩm của một con người mà tôi muốn hướng đến

5.5. Mục tiêu

5.5.1. Đặt ra các mục tiêu giúp tôi biết tôi đang đi đến đâu, đã đạt được gì?

6. Topics

6.1. Part One: The Rise of Personal Branding

6.1.1. Thoàn

6.1.2. Hải Phạm

6.2. Part Two: Command Your Career in Four Steps

6.2.1. Thánh Chiến

6.3. Part Three: Now You Have Command

6.3.1. Giang Võ