[video phỏng vấn, trò chuyện] Project Susu 500 (tại sao 500 mà không phải 700?)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
[video phỏng vấn, trò chuyện] Project Susu 500 (tại sao 500 mà không phải 700?) by Mind Map: [video phỏng vấn, trò chuyện] Project Susu 500 (tại sao 500 mà không phải 700?)

1. Khó khăn, thuận lợi từ gia đình?

2. Tại sao lại độ máy mà không phải gì khác, xe zin vẫn chạy track được? Tại sao không phải là độ ngoại thất, nội thất, âm thanh etc...

3. Tại sao trao project vào tay Mr. Long?

4. Nguyên nhân tiến hành, tại sao có nhiều option không cần chẻ máy mà lại muốn option này?

5. Sườn bài

5.1. Hook: thợ Việt ráp máy Subaru STi 700hp

5.2. Quá trình độ

5.2.1. Rửa xe (tại sao lại rửa trong khi không đụng tới)

5.2.2. Rã máy trong bao lâu, thuận lợi khó khăn

5.2.3. Ý tưởng khi độ máy, muốn set up xe race-spec hay chỉ build tới đâu tính tới đó?

5.2.4. Thông số chính xác từng món

5.2.5. Phụ tùng cái nào zin, cái nào độ? Đồ high performance có sx trong nước không?

5.2.6. Ship đồ, lắp ráp gặp khó khăn gì không, nếu thiếu đồ thì sao

5.2.7. Quá trình tuning, canh chỉnh như thế nào?

5.3. Quá trình vận hành

5.3.1. Test xe như nào, canh chỉnh bao lâu

5.3.2. Đến giờ đã ổn chưa, sau khi rời ccm có gặp vấn đề gì không?

5.3.3. Có muốn đem xe đi test tại đâu ngoài ĐN không?

5.4. Chi phí, có bị vợ cấm cửa không =))

5.5. Rắc rối khi đi đăng kiểm, lưu thông ngoài đường

5.6. Plan độ tiếp theo trên Susu hoặc xe mới (xe nào, độ cái gì)