Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ruth by Mind Map: Ruth

1. Xarelto (Rivaroxaban)

1.1. Hovedgruppe : ATC kode B01AF01 - hovedgruppe B

1.2. Virkning: Blodfortyndende middel

1.3. Anvendelse: Forebyggelse af blodpropper hos personer der fået indsat kunstigt knæled eller hofteled og forebyggelse af blodprop i de dybe vener eller i lungen og forebyggelse af personer ustabil angina pectoris (hjerteanfald) også hjerterytmeforstyrrelser som kan øge chancen for blodpropper

1.4. Bivirkninger: almindelige 10 ud af 100 - Feber, kraftløshed, træthed, blødning i mave- tarmkanalen, blødning i tandkød, diarré, mavesmerter, kvalme, fordøjelsesbesvær, forstoppelse, opkastning, lavt blodtryk, næseblod, ophostning af blod, væskeophobing fx arme og ben, blodmangel, smerter i arme og ben, hovedpine og svimmelhed, hudkløe/udslæt, små blødning i hud og slimhinder, blodig urin,

1.5. Ikke almindelig bivirkning 1 ud af 100: leverpåvirkning, hjerneblødning, øget tendens til blodpropper pga. forhøjet antal blodplader, besvimelsesanfald. allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet

1.6. Sjældne bivirkning 1 ud af 1000: Leverbetændelse, ophobning af galde, blodansamling på pulsårer, muskelblødning

1.7. Meget sjældne bivirkning 1 ud af 10.000: Alvorlig hudreaktion, alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde

1.7.1. Interaktioner: Itraconazol, ketoconazol, voriconazol, HIV-proteasenhæmmere, og andre stærke hæmmere af både CYP3A4 og P-glykoprotein bør ikke anvendes fordi det øger plasmakoncetration af rivaroxaban med en risiko for alvorlig blødning. Rifampicin, phenytoin, carbamazepin, phenobarbital, naturlægemidler indeholdende perikon og andre stærke CYP3A4 kan nedsætte plasmakoncentrationen af rivaroxaban. Forsigtighed ved samtidig behandling med NSAID, ASA og andre antikogulantia og trombocythæmmende stoffer. Der kan være øget blødningsrisiko ved samtidig behandling med SSRI- of SNRI- præparater. Erfaring sabnes med samtidig anvendelse af dronedaron, trcagrelor og prasugrel der bør undgås.

2. Glaudin (Brimonidintartrat)

2.1. Hovedgruppe ATC Kode S01EA05 (S)

2.2. Virkning: Anvendes som monoterapi til at nedsætte det intraokulære tryk (IOP). Kan også anvendes hos endvidere som supplerende behandling når IOP ikke kan kontrolleres tilstrækkeligt med andre øjenmidler.

2.3. Meget almindelig bivirkninger 10 % : Træthed, mundtørhed, hovedpine, allergisk reaktion, øjenlågpåvirkning, øjenkløe, øjensmerter, sløret syn

2.3.1. Almindelig 1-10 % : svimmelhed, ændret syn, øjentørhed, lokal irriation i øvre luftveje

2.3.2. Ikke almindelige 0,1-1 %: Arytmier , depression

2.4. Interaktioner: Samtidig indgift af MAO hæmmere kan forøge bivirkningerne. Mulig interaktion med systemiske agonister eller antagonister til adrenerge receptorer

3. Multi-tabs 50 +

3.1. Kunne ikke finde den

4. Magnesia (DAK - Magnesiumhydroxid)

4.1. Hovedgruppe ATC Kode A02AA04 (A)

4.2. Virkning: Obstipation

4.3. Almindelige Bivirkning 1-10 %: Diarré, kvalme, opkastning, hovedpine

4.3.1. Ikke almindelige 0,1-1 %: Hypermagnesiæmi

4.3.2. Sjældne 0,01-0,1%: Tarmobstruktion

4.4. Interaktioner: Magnesium kompleksbinder = estramustin, Fluorcinolonor, jern, tetracycliner. Så der risikeres en svagere effekt af disse midler ved samtidig ingift og derfor bør det indgives med et tidsinterval på mindst 2 timer. Det kan nedsætte absorptionen af digoxin og AUC for sotalol med 20 %

5. Alendronat Sandoz

5.1. Hovedgruppe ATC kode M05BA04 (M)

5.2. Virkning: Osteoprose

5.3. Meget almindelig bivirkinger 10 % : knoglesmerter

5.3.1. Almindelige 1-10 % : Kraftløshed, Diarré, synkebesvær, muskelkramper, ødemener , hovedpine , svimmelhed, hudkløe

5.3.2. Ikke almindelige 0,1- 1 % : Erytem , uveitis

5.3.3. Sjældne 0,01- 0,1 %: Atypisk stressfraktur, allergiske reaktioner , kæbeosteonekrose

5.3.4. Meget sjældne 0,01-0,1%: Osteonekrone af øregangen

5.4. Interaktioner: Bisfosfonater bindes let til andre substander, det er derfor absorptionsfraktionen nedsættes, hvis ventriklen ikke er helt tom på det tidspunkt for indtagelse af tabletterne.

6. Metoprololsuccinat (Hexal)

6.1. Hovedgruppe ATC Kode C07AB02 (C)

6.1.1. Virkning: Arterier hypertension, angina pectoris, supraventrikulære og ventrikulære takyarytmier, forebyggelse af migræne, essentiel tremor, symptomgivende kronisk hjertesufficiens.

6.2. Meget almindelige bivirkninger 10% : træthed, hypotension, ortostatisk hypotension

6.2.1. Almindelige 1-10%: Diarré, kvalme, obstipantion, dyspnø, kolde hænder og fødder, hovedpine og svimmelhed.

6.2.2. Ikke almindelige 0,1-1%: Kardielle, ledningsforstyrrelser, ødemer, depression, hallucinationer, koncentrationsbesvær

6.2.3. Sjældne 0,01-0,1 %: Leverpåvirkninger, forværring af raynauds syndrom, forværring af diabetes. angst, synsforstyrrelser

6.2.4. Meget sjældne 0,001% : hepatitis, personlighedsforstyrrelse, tinnitus

6.3. Interaktioner: Øget væskeretention og dermed ophævelse af den antihypertensive effekt kan ses ved samtdig indgift af NSAID

7. Mirtazapin (KRKA)

7.1. Hovedgruppe ATC Kode: N06AX11 (N)

7.1.1. Virkning: Moderate til svære depressioner - aftrappe behandling over 4 uger gerne over 8 uger

7.2. Meget almindelig bivirkninger (10 %) : Øget appetit, vægtøgning, mundtørhed, hovedpine, sedation,somnolens

7.2.1. Almindelig bivirkning (1-10 %) : Diarré, Obsatipation, opkastning, Ortostatisk hypotension, Perifere ødemer, Antralgi, Myalgi, Rygsmerter, Abnorme drømme, angst, døsighed, konfusion, svimmelhed, tremor, hududslæt

7.2.1.1. Ikke almindelig bivirkninger (0,1-1%): Hypotension, Agitation, Hallicinationer, mani, motorisk, uro, paræstesier, synkope

7.2.1.1.1. Sjældne bivirkninger (0,01-0,1%): Pancreatitis, aggressivitet, myokloni

7.3. Interaktioner: Kombination med MAO- hæmmede er kontraindiceret og kan medfører risiko for udvikling af serotoninsyndrom.

7.3.1. Mirtazapin kan forøge den sederende virkning af alkohol og benzodiazepiner

7.3.1.1. Forsigtighed bed samtidig behandling med kraftigt hæmmere af CYP3A4

7.3.1.1.1. Ved samtidig behandling med carbarmazepin nedsættes plasmakontration af mirtazapin med ca 50 %

8. Panodil (Paracetmol)

8.1. Hovedgruppe ATC-kode N02BE01 (N)

8.1.1. Virkning: Svage smerter og febernedsættende

8.2. Sjældne bivirkning 0,01-0,1% : Allergiske reaktioner

8.2.1. Meget sjældne mindre 0,01% : Bronkospasme, agranulocytose, hæmolytisk anæmi, trombocytopeni, Stevens Johnsons syndrom, toksisk epidemal nekrolyse, anafylaktisk reaktion, angioødem

8.3. Interaktioner: Paracetamol kan ved regelmæssig indtagelse i fx 5 dage øge effekten af antikoagulerende midler fx warfarin

9. Cordan (Amiodaronhydrochlorid)

9.1. Hovedgruppe ATC Kode C01BD01 (C)

9.1.1. Virkning: Forebyggelse og behandling af supraventrikulære og ventrikulære takyarytme, hvor andre antiarytmika har en utilstrækkelig effekt. Konvertering af ariteflimren.

9.2. Meget almindelig bivirkninger 10 % : Forhøjede levertransaminaser, gastrointestinale gener, obstipation, smagsforstyrrelser, muskelsvaghed, fotosensibilitet, øjentørhed, partikelaflejreringer i øjet.

9.2.1. Almindelig bivirkninger 1-10 % : Reaktioner på indstiksstedet, icterus, leverinsufficiens, leverpåvirkninger, svimmelhed, søvnforstyrrelser, hovedpine, mareridt, eksem, pigmentforandringer i huden.

9.2.2. Ikke almindelig bivirkninger 0,1-1 % : Hjertestop, AV-Blok, myopati, neuropati

9.2.3. Meget sjældne mindre end 0,01% : Distress syndrom, Ataksi, blindhed

9.2.4. Ikke kendte bivirkninger: Dyspø, delirium, halucinationer

9.3. Interaktioner: Kombinationsterapi med præparater der kan udlæse torsadens de pointes, er kontraindiceret fx antidepressiva

9.3.1. Forsigtighed ved samtidig behandling med midler der give en QT forlængelse

9.3.2. Anbefales at undgå kraftige CYP3A4 hæmmere

9.3.3. Grapefrugtjuice bør undgås fordi det nedsætter effekten af amiodaron pga. hæmmet produktion af amiodarons aktive metabolit.

10. Unikalk forte

10.1. Hovedgruppe : ATC - kode: A12A (a)

10.2. Virkning: Unikalk virker bedre med D vitamin. Reducere risikoen for frakturer hos ældre kvinder.

10.3. Uden D vitamin nedsætter den ikke risikoen for osteoprotisk knogle brud

11. Lactulose Orifarm

11.1. Hovedgrupper ATC kode A06AD11 (A)

11.1.1. Virkning : Forebyggelse og behandling af hepatisk og portosystemisk encefalopati (Obstipation)

11.1.2. Meget almindelige bivirkinger 10 % : Abdominalsmerter, flatulens, metorisme

11.1.3. Almindelige 1-10% Diarré, kvamle og opkastning