Akce střelecký den

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Akce střelecký den by Mind Map: Akce střelecký den

1. Organizaace a účastníci

1.1. Project Manager

1.2. Team Members

1.3. Účastníci

1.4. Catering

2. Schválení plánu harmonogramu

2.1. Co je zahrnuto, rozpočet

2.2. What is excluded

3. Den akce

3.1. Project Start

3.1.1. Project specifications

3.1.2. End User requirements

3.1.3. Action points sign-off

3.2. Phase 1

3.2.1. Registrace

3.2.2. Pokyny

3.2.3. Zahájení

3.3. Fáze 2

3.3.1. Záhájení

3.3.2. Průběh dle harmonogramu pozvánky

3.3.3. Ukončení

3.4. Fáze 3

3.4.1. Catering

3.4.2. Rozloučení

3.4.3. Úklid

4. Konkrétní detailní harmonogram

4.1. Budget

4.1.1. Materials

4.1.2. účastníci

4.1.3. Services

4.1.4. Duration

4.2. Uzávěrka

4.3. Requirements

5. Sestavení plánu harmonogramu

5.1. Motivace akce

5.2. Cíl akce

5.3. Výstup akce