ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 431 - 404 π.Χ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 431 - 404 π.Χ by Mind Map: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 431 - 404 π.Χ

1. Δεκελεικός Πόλεμος κρατάει μέχρι το 404 π.Χ

2. Η εκστρατεία στη Σικελία. Εξελίσσεται από το 415 π.Χ. έως το 413π.Χ

3. Η πρώτη φάση του πολέμου ονομάζεται Αρχιδάμειος Πόλεμος

3.1. Η αρχή του Πελοποννησιακού πολέμου

4. Αφορμή του πολέμου στάθηκε ουσιαστικά η απόφαση της Αθήνας να διευρύνει ακόμα περισσότερο το εμπόριο αλλά και τις πολιτικές της σχέσεις με τη Μεγάλη Ελλάδα, δηλαδή τις πόλεις της Κάτω Ιταλίας και της Σικελίας.

5. Τα συμφέροντα των Περσών, που χρηματοδότησαν και τροφοδότησαν σε κρίσιμες στιγμές τις ενδοελληνικές διαμάχες.

6. Οι σημαντικές πολιτισμικές διαφορές ανάμεσα στην αθηναϊκή κοινωνία και τη σπαρτιατική.

7. Οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα.

8. Η απόπειρα της Αθήνας να δημιουργήσει ισχυρό ιμπεριαλιστικό εμπορικό κράτος.

9. Αίτια

10. Αφορμές

11. Φάσεις