โครงงาน STEM เรื่อง สบู่สมุนไพร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โครงงาน STEM เรื่อง สบู่สมุนไพร by Mind Map: โครงงาน STEM เรื่อง สบู่สมุนไพร

1. T-เทคนีโนโลยี

1.1. 1.ใช้เครื่องปั่น 2.ใช้ความร้อนจากแก๊ส

2. ออกแบบบทเรียนด้วยโปรแกรม

2.1. mindmeister

3. กลุ่มในการศึกษา

3.1. บุคคลทั่วไป

4. M-คณิตศาสตร์

4.1. ใช้เลขาคณิตออกแบบสบู่

5. E-การออกแบบ

5.1. ออกแบบเป็นกลิ่นมะขาม

6. ตกแต่งด้วยโปรแกรมอะไร

6.1. โปรแกรม mindmeister

7. เรียนรู้หลายๆคนได้อย่างไร

7.1. 1.ช่วยเป็นแนวทางในคนที่จะประกอบอาชีพ 2.ฝึกประสบการณ์ในการผลิตสินค้า

8. S-วิทยาสาสตร์

8.1. ตัวแปรต้น ปริมาณมะขามเปียกที่ใช้ในการทำสบู่ ตัวแปรตาม ความเนียนนุ่มของผิว ไม่มีกลิ่นตัว และไม่เกิดการแพ้ ตัวแปรควบคุม ปริมาณสบู่ที่ใช้ในการทำสบู่สมุนไพรมะขามเปียก

9. ทำเว็บเพื่ออะไร

9.1. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว