โครงงาน STEM เรื่องขวดดูดฝุน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โครงงาน STEM เรื่องขวดดูดฝุน by Mind Map: โครงงาน STEM เรื่องขวดดูดฝุน

1. S.วิทยาศาสตร์

1.1. ลมที่ดูดเศษฝุ่นเข้าไป

2. ทำโครงงานเพื่ออะไร -เเนะนำเครื่องดูดฝุ่นที่ผลิตเเละทำได้เองง่ายๆ ราคาถูก ประหยัดเวลา

3. E-การออกเเบบ

3.1. การใช้ใบพัด ในการหมุน เพื่อใช้ลมในการดูดฝุ่นเข้าไปในขวดน้ำ

4. การตกเเต่งโครงงาน -การใช้ขวดที่สวยงาม เเละการใช้ลวดลายของท่อดูดฝุ่น

5. เรียนรู้หลายๆคนได้อย่างไร -การนำเสนอในที่ชุมชน หรือ โรงเรียน

6. T.เทคโนโลยี

6.1. เป็นการอาศัยหลักลมของใบพัดที่จะพัดเศษขยะขึ้นมา

7. ออกเเบบโครงงานอย่างไร -ใช้การออกเเบบจำลองของเครื่องดูดฝุ่น เเต่เปลี่ยนเป็นขวดน้ำเเทน

8. กลุ่มในการศึกษาโครงงาน ผู้ชม คุณครู

9. M คณิตศาสตร์

9.1. การวัดขนาดขวดเเละขนาดของใบพัด