Tiến độ thực hiện các DABT (6-7-2018)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tiến độ thực hiện các DABT (6-7-2018) by Mind Map: Tiến độ thực hiện các DABT (6-7-2018)

1. 1.Ql 13 cũ

1.1. Diện tích thu hồi: 23.132m. Hồ sơ 301 hồ sơ

1.1.1. 2 hồ sơ khác chưa nhận thu hồi đất. Đã chuyển từ tháng 1.

1.2. Đã đo kiểm điểm xong. Đã xác minh 282/301 chiếm 94%

2. THCS Tam Bình

2.1. 42 hồ sơ

2.2. Đang chơ thẩm định giá T2

2.2.1. Thành phố chưa chấp nhận, yêu cầu tư vấn bổ sung do quá hạn thẩm định chứng thư.

2.2.2. Công ty thẩm định giá tài chính Sài Gòn thực hiện

3. Kè chống sạt lỡ ven sông Sài Gòn ( đoạn từ cầu Đúc Nhỏ đến tiếp giáp dự án của công ty CPĐT địa ốc Vạn Phúc) khu phố 5, Hiệp Bình Phước

3.1. 17 hồ sơ

3.2. Chờ giá thẩm định T2. Công văn gửi ngày 19/6/2018

3.3. Yêu cầu: chuẩn bị tất cả hồ sơ để vận động nhân dân bàn giao mặt bằng

4. Nâng cấp đường Lê Văn Chí

4.1. Mới trình giá T2. Chờ có giá T2. Dự kiến trong tháng 8

4.2. Công tác xác minh hồ sơ, thẩm định và kiểm điếm vẫn đang tiến hành 86%

5. Trạm ép rác kín Sở Gà

5.1. 9 hồ sơ

5.1.1. Ban bồi thường đã hoàn tất hồ sơ về xác minh.

5.1.2. 5 hồ sơ chưa nhận tiền, đã vận động nhưng không đồng ý. Chuyển hồ sơ lập thu tục cưỡng chế về Phòng TNMT.

5.1.2.1. Đề nghị văn phòng phối hợp Ban Bồi thường tổng họp có văn bản chỉ đạo, đôn đốc Trưởng phòng TNMT.

5.2. Đã có giá T2

5.3. Đang chờ hê duyệt giá T2

5.3.1. Giao Ban QLĐT theo dõi Sở phê duyệt

5.4. Giao Ban theo dõi giữa cưỡng chế và công tác thu hồi mặt bằng dự kiến đến hết tháng 9. Để đưa hồ sơ đấu thầu ch kịp, đưa vào thi công.

6. Dự án cải tạo, nạo vét Cầu Ngang

6.1. 6 hồ sơ

6.2. Chờ thẩm định giá T2

7. Cầu Bà Cả

7.1. Chờ điều chỉnh đồ án quy hoạch. Đang ở phòng QLĐT, chưa trình Thành phố

7.1.1. Đề nghị phòng QLĐT trình gấp thành phố