Складні речення

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Складні речення by Mind Map: Складні речення

1. Сполучникові

1.1. Складносурядні

1.2. Складнопідрядні

1.2.1. Із підрядними означальними

1.2.2. Із підрядними з'ясувальними

1.2.3. Із підрядними обставинними

1.2.3.1. місця

1.2.3.2. часу

1.2.3.3. причини

1.2.3.4. мети

1.2.3.5. способу дії

1.2.3.6. міри і ступеня

1.2.3.7. порівняльні

1.2.3.8. умовні

1.2.3.9. допустові

1.2.4. Із кількома підрядними

1.2.4.1. послідовна підрядність

1.2.4.2. однорідна підрядність

1.2.4.3. неоднорідна підрядність

1.2.4.4. змішана підрядність

2. Із різними видами зв'язку

2.1. Із сполучниковим сурядним і безсполучниковим

2.2. Із сполучниковим підрядним і безсполучниковим

2.3. Із сурядним і підрядним

2.4. Із сурядним, підрядним і безсполучниковим

3. Безсполучникові

3.1. З однорідними частинами

3.2. Із неоднорідними частинами