HỆ THỐNG GĐ, GĐKD

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HỆ THỐNG GĐ, GĐKD by Mind Map: HỆ THỐNG GĐ, GĐKD

1. MIỀN BẮC

1.1. HÀ NỘI

1.1.1. Đào Việt Thành (0981673099)

1.1.2. Nguyễn Thị Thanh Huyền (0971389888)

1.1.3. Nguyễn Thị Thêu (0969858545)

1.1.4. Vũ Thanh Mai (0987252662)

1.1.5. Nguyễn Thu Lan (0906116881)

1.2. BẮC NINH

1.2.1. Bùi Thị Lan Anh (0914283100)

1.2.2. Nghiêm Thị Trang (01673227394)

1.3. ĐIỆN BIÊN

1.3.1. Phương Lan (0899818268/0973100387)

1.4. HÀ GIANG

1.4.1. Nguyễn Thảo (0911505222)

1.5. BẮC GIANG

1.5.1. Bùi Thị Thắm (0961010833)

1.6. HẢI DƯƠNG

1.6.1. Nhung Thăng (01642348889)

1.6.2. Nguyễn Lan (0973375805)

1.7. QUẢNG NINH

1.7.1. Lạc Phương (01659089275)

1.8. HẢI PHÒNG

1.8.1. Chị Quỳnh (01649999333)

1.9. THÁI NGUYÊN

1.9.1. Chị Hạnh (0985253575)

1.10. HƯNG YÊN

1.10.1. Lê Văn Thức (01652229777)

2. MIỀN TRUNG

2.1. ĐẮK LẮK

2.1.1. (O1664433227) Nguyễn Hồng Vân

2.1.2. (0915759904) Trần Thúy Vân

2.2. LÂM ĐỒNG

2.2.1. (01686626663) Phạm Thị Thanh Tâm

2.2.2. Đặng Sen

2.2.3. Đinh Thị Thúy

2.3. NGHỆ AN

2.3.1. (0969408023) Nguyễn Thanh Thiết

2.3.2. (9435605680) Lê Hằng

2.4. THANH HÓA

2.4.1. (0987045913) Vũ Hạnh

2.5. GIA LAI

2.5.1. (0982468020) Nguyễn Hồng Lan

2.6. ĐẮK NÔNG

2.6.1. (0911493779) Nguyễn Thị Sao

3. MIỀN NAM

3.1. BÌNH DƯƠNG

3.1.1. (0932771500) Kiều Thu Hán

3.2. HCM

3.2.1. (0902246016)Nguyễn Ngọc Xuân Mai

3.3. NINH THUẬN

3.3.1. (01628229646) Hồ Thị Thanh Xuân

3.4. ĐỒNG NAI

3.4.1. (01655292460) Thùy An

3.5. VŨNG TÀU

3.5.1. (0907500684) Chị Hồng Thủy

3.6. PHÚ YÊN

3.6.1. (01656250615) Hà Thị Trúc Yên

4. GHI CHÚ

4.1. GIÁM ĐỐC

4.2. GĐKD

4.3. NPP

4.4. TỔNG ĐẠI LÝ

4.5. ĐẠI LÝ