Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
10/7 by Mind Map: 10/7

1. Văn hóa

1.1. 1 buổi xác định sứ mệnh của cty + từng người để ra 1 định hướng chung

1.2. Văn hóa chia sẻ + có tâm

1.3. Xây dựng văn hóa phòng SEO

1.4. 3 vấn đề

1.4.1. Phê bình và tự phê bình

1.4.2. Phê bình ko mang tính chất cá nhân

1.4.3. Dám lắng nghe

1.5. Xây dựng group với tiêu chí phê bình lẫn nhau, dám lắng nghe để cùng nhau phát triển và xây dựng văn hóa

1.6. Vấn đề trở ngại

1.6.1. Sự cả nể

1.6.2. Yếu tố an toàn, bền vững, ko dám thay đổi

1.6.3. Có thưởng nhưng ko có phạt

1.7. Muốn biết bạn như nào thì hãy nhìn vào 5 người bạn thân nhất của họ

1.8. 1 ngày suy nghĩ xem có nên join vào group phê bình,học hỏi, rút kinh nghiệm (làm hằng tuần) nhau hay ko

1.8.1. Thiếu sự thiết thực

1.8.2. Rườm rà

1.8.3. Chưa có sự tin tưởng cao

2. Kiến thức

2.1. Giadinh.tv

2.1.1. Vấn đề

2.1.1.1. Tụt, áp dụng entity lên lại có hiệu quả ngắn 2-3 tuần

2.1.2. Cách khắc phục

2.1.2.1. Kiến thức seo cốt lõi

2.1.2.1.1. ART-TTT

2.1.2.1.2. Trust rank

2.1.2.1.3. Seed site - seed set

2.1.2.1.4. Semantic web, meta web

2.1.2.1.5. Entity

2.1.2.2. Kỹ thuật

2.1.2.2.1. Link juice

2.1.2.2.2. Các thuật toán cần nắm

2.1.2.3. Phân tích thực trạng website

2.1.2.3.1. Onpage

2.1.2.4. Chiến lược cụ thể

2.1.2.4.1. Onsite seo

2.1.2.4.2. TOC+

2.1.2.4.3. Content format

2.1.2.4.4. Block Quotes

2.1.2.4.5. Cấu trúc silo cho hình ảnh

2.1.2.4.6. Schema

2.1.2.4.7. Hubpage

2.1.2.5. Câu hỏi

2.1.2.5.1. Với cùng 1 website mà xây dựng nhiều tên miền thì có thể dùng chung 1 profile ko? hay là tạo nhiều cái

2.1.2.5.2. Tỉ lệ archo khi đặt internal link từ các bài trong cùng 1 silo với nhau ntn ? Từ bài con tới bài chính ntn?

2.2. aodaihanh.com

2.3. Nội dung

2.3.1. Trust rank ? Giải pháp tăng

2.3.2. Sự ảnh hưởng của 2 thuật toán chính : panda, penguien

2.3.3. Tìm crack scream frog

2.3.4. Ảnh hưởng site hiện tại của mình chủ yếu là bị dính panda

2.3.5. Entity là tập hợp các kỹ thuật khác nhau để tạo ra website trở thành 1 thực thể tồn tại trên mạng

2.3.5.1. Mục đích thoát khỏi panda

2.3.5.2. Biến 1 site bt thành 1 site có trust rank cao-> cuối cùng thành 1 seed site

2.3.6. GG chưa xác định là thực thể(chưa có trust rank) thì website ko thể đón nhận hết tất cả các sức mạnh của backlink

3. Các bước làm