Taxonómia oblastí Priatelia Prešova

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Taxonómia oblastí Priatelia Prešova by Mind Map: Taxonómia oblastí Priatelia Prešova

1. Šport

1.1. :Druh

1.1.1. Volejbal

1.1.2. Hádzaná

1.1.3. Futbal

1.1.4. Ľadový hokej

1.1.5. Bedminton

1.2. :úroveň

1.2.1. Profi

1.2.2. Amatér

1.3. :Pohlavie

1.3.1. Muži

1.3.2. Ženy

1.3.3. Mix

2. Kultúra

2.1. Tanec

2.2. Divadlo

2.3. Film

2.4. Tvorba

2.4.1. Maľovanie

2.4.2. Hrnčiarstvo

2.4.3. Opracovanie dreva

2.5. Hudba

3. Vzdelanie

3.1. :stupeň

3.1.1. predškolské

3.1.2. ZŠ

3.1.3. SŠ

3.1.4. VŠ

3.2. :špeciálne

3.2.1. telesne postihnutí

3.2.2. zrakovo postihnutí