การประสานงานกับแผนกต่างๆ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การประสานงานกับแผนกต่างๆ by Mind Map: การประสานงานกับแผนกต่างๆ

1. ความสัมพันธ์แผนกส่วนหน้าและภายนอก

1.1. ตัวแทนท่องเที่ยว

1.2. บริษัทสายการบิน

1.3. สถานทูต

1.4. พันธมิตรทางการค้า

1.5. ภาครัฐและภาคเอกชน

1.6. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยภายในแผนกส่วนหน้า

2.1. ทุกหน่วยบริการต้องสัมพันธ์กัน

2.2. สัมพันธ์ด้านข้อมูลข่าวสาร

2.2.1. ข้อมูลการสำรอง

2.2.2. การรับลงทะเบียน

2.2.3. การขอบริการเพิ่ม

2.3. สัมพันธ์ด้านการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง

2.3.1. Moment of Truth

2.3.2. Telephone Operator Service

2.3.3. Room Reservatiom

2.3.4. Unifoemed Service

2.3.5. Front Desk Service

2.3.6. Front Cashier Service

3. ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนหน้าและแผนกต่างๆในโรแรม

3.1. ส่วนหน้าและบริหาร

3.1.1. นโยบาย

3.1.2. การควบคุมคุุณภาพ

3.2. ส่วนหน้าและแม่บ้าน

3.2.1. หัวใจสำคัญในการทำงานร่วมกัน

3.2.2. ไม่ให้แขกต้องรอห้องพักนาน

3.2.3. Room Status Report

3.3. ส่วนหน้าและอาหาร

3.3.1. ตรงควมต้องการ

3.3.2. เพียงพอ

3.4. ส่วนหน้าและบัญชี

3.4.1. มัดจำห้อง Deposit

3.4.2. Prepayment

3.4.3. Service Outlets

3.5. ส่วนหหน้าและการตลาด

3.5.1. ส่วนขายห้องให้แขกทั่วไป

3.5.2. ตลาดขายห้องให้แขกหมุ่คณะ

3.5.3. สร้างอัตตราเข้าพักสูงสุด Highest Occupancy Rate

3.5.4. สร้างรายได้ต่อห้องสูงสุด Highest Room Revenue

3.6. ส่วนหน้าและซ่อมบำรุง

3.6.1. ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภายในห้องพัก

3.7. ส่วนหน้ากับรักษาความปลอดภัย

3.7.1. ดูแลแขก Hornor

3.7.2. รวมถึงความเสี่ยงอื่นๆที่อาจเกิดขึ้น

3.8. ส่วนหน้ากับ Hr

3.8.1. โยบายเกี่ยวกับคน

3.8.2. Labor Demand

3.8.3. Job description

3.8.4. Job Sprcification

3.8.5. Recruitment and Selection

3.8.6. Training and Developement