โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติปีการศึกษา2561

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติปีการศึกษา2561 by Mind Map: โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติปีการศึกษา2561

1. การประกวดแต่งตัวละครในวรรณคดีไทย

2. การประกวดคัดลายมือ

3. การประกวดวาดภาพตัวละครในวรรณคดีไทย

4. การแข่งขันรักการอ่าน

5. การแข่งเล่านิทานพื้นบ้าน

6. การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยหัวข้อภาษาชาติ

7. การแข่งขันเขียนเรียงความหัวข้อภาษาไทยภาษาชาติ

8. การแข่งขันแต่งกลอนสุภาพหัวข้อภาษาไทยภาษาชาติ

9. ตอบปัญหาภาษาไทย

10. การแข่งขันเปิดพจนานุกรม

11. 11.จัดป้ายนิทรรศการ

12. หัวข้อวันสุทรภู่และวันภาษาไทย

13. มีกิจกรรมการประกวดเเละการเเข่งขัน ดังนี้

14. 25กรกฎาคม2561