โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติปีการศึกษา2561

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติปีการศึกษา2561 by Mind Map: โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติปีการศึกษา2561

1. การประกวดแต่งตัวละครในวรรณคดีไทย

2. การประกวดคัดลายมือ

3. การประกวดวาดภาพตัวละครในวรรณคดีไทย

4. การแข่งขันรักการอ่าน

5. การแข่งเล่านิทานพื้นบ้าน

6. การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยหัวข้อภาษาชาติ

7. การแข่งขันเขียนเรียงความหัวข้อภาษาไทยภาษาชาติ

8. หัวข้อวันสุทรภู่และวันภาษาไทย

9. มีกิจกรรมการประกวดเเละการเเข่งขัน ดังนี้

10. 25กรกฎาคม2561

11. การแข่งขันแต่งกลอนสุภาพหัวข้อภาษาไทยภาษาชาติ

12. ตอบปัญหาภาษาไทย

13. การแข่งขันเปิดพจนานุกรม

14. 11.จัดป้ายนิทรรศการ