Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Content by Mind Map: Content

1. Content Quảng Cáo

1.1. Tiêu Đề

1.1.1. Thương hiệu - Slogan

1.1.2. Trend

1.1.3. Thuận Miệng

1.1.4. Chương Trình Ưu Đãi Khuyến Mãi

1.2. ƯU Đãi Khuyến Mãi

1.3. Lợi Ích Mang Lại Cho Khách Hàng

1.4. Kêu Gọi Hành Động

1.5. Thông Tin Liên Hệ

1.6. Hagtag

2. Quy trình bán hàng khi đã mở bán ( có giá cụ thể cho tất cả các căn)

2.1. Vẫn có thể sử dụng các cách để tìm kiếm khách hàng như khi chưa mở bán

2.2. Khi phát sinh thêm khách , cho nhân viên chủ động liên lạc và hẹn gặp để tiện trao đổi

2.3. Tư vấn theo nhu cầu - Tài chính của khách

2.4. Chốt đặt cọc

2.5. Ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán

2.6. Giao dịch thành công