ประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ by Mind Map: ประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1. หน่วยประมวลผลกลาง

1.1. CPU

1.2. เมนบอร์ด

1.3. Power Supply

2. หน่วยเก็บความจำ

2.1. หน่วยความจำหลัก

2.1.1. RAM

2.1.2. ROM

2.2. หน่วยเก็บความจำลอง

2.2.1. แฟลชไดรฟ์

2.2.2. เอ็กเทอนอล

2.2.3. USB

2.2.4. SD card

2.2.5. แผ่นดิสท์

2.2.6. CD

2.2.7. ฮาร์ดดิส SATA

3. หน่วยส่งออก out put

3.1. ลำโพง

3.2. เมาส์ปากกา

3.3. จอ LED LCD CRT

3.4. เครื่องปริ้นเลเซอร์

3.5. หูฟัง

3.6. เครื่องพิมพ์แบบอิ๊งเจ๊ด

4. หน่วยรับเข้า in put

4.1. เมาส์ไร้สาย, เมาส์มีสาย

4.2. คีย์บอร์ด

4.3. จอยสติ๊ก

4.4. ไมค์

4.5. สายสัญญาณ

4.6. เครื่องอ่านบาร์โค้ด

4.7. กล้องเว็บแคม

4.8. สายลิงค์