Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

De belangrijkste stromingen in de organisatiekunde by Mind Map: De belangrijkste stromingen in de organisatiekunde
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

De belangrijkste stromingen in de organisatiekunde

Total Quality Management (2.7)

Juran, Deming, Imai

De Lerende Organisatie (2.8)

De uitgangssituatie (2.1)

Verdeling van arbeid: het onderverdelen van taken in kleinere taken die gemakkelijk kunnen worden herhaald.

Industriële revolutie: de vervanging van menselijke arbeid door machinale arbeid. Hierbij hoort ook de komst van massaproductie en efficiënt transport.

Werkethiek

Productiviteitsprobleem

De klassieke organisatiekunde (2.2)

Scientific management

Algemene managementtheorieën

De gedragskundige benadering (2.3)

De Hawthorne-onderzoeken

Maslows behoeftepiramide

Systeembenadering (2.5)

De systeembenadering en managers

Een systeem is een verzameling van onderling verbonden en van elkaar afhankelijke onderdelen die samen een samenhangend geheel vormen.

De contingentiebenadering (2.6)

De contingentiebenadering en managers

Een benadering die ervan uitgaat dat organisaties verschillen, met verschillende omstandigheden te maken krijgen en dus verschillende managementmethoden vereisen.

Revisionisme 2.4

Likert

McGregor

Blake en Mouton

Herzberg