Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

De belangrijkste stromingen in de organisatiekunde by Mind Map: De belangrijkste stromingen in de
organisatiekunde
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

De belangrijkste stromingen in de organisatiekunde

Total Quality Management (2.7)

Juran, Deming, Imai

De Lerende Organisatie (2.8)

De uitgangssituatie (2.1)

Verdeling van arbeid: het onderverdelen van taken in kleinere taken die gemakkelijk kunnen worden herhaald.

Industriële revolutie: de vervanging van menselijke arbeid door machinale arbeid. Hierbij hoort ook de komst van massaproductie en efficiënt transport.

Werkethiek

Productiviteitsprobleem

De klassieke organisatiekunde (2.2)

Scientific management

Frederick W. Taylor

Frank en Lilian Gilbreth

Algemene managementtheorieën

Henri Fayol

Max Weber

De gedragskundige benadering (2.3)

De Hawthorne-onderzoeken

Zijn ongetwijfeld de belangrijkste bijdrage aan de ontwikkeling van het idee van organisatiegedrag.

Elton Mayo

Maslows behoeftepiramide

Maslow

Systeembenadering (2.5)

De systeembenadering en managers

Een systeem is een verzameling van onderling verbonden en van elkaar afhankelijke onderdelen die samen een samenhangend geheel vormen.

Gesloten systeem: systemen die geen wisselwerking kennen met de omgeving en er niet door beïnvloed worden.

Open systeem: systemen die in een dynamische wisselwerking met de omgeving staan

6 systeemtheoretische begrippen

De contingentiebenadering (2.6)

De contingentiebenadering en managers

Omvang van organisaties

Routinegedrag van de gebruikte technologieen

Onzekerheden in de omgeving

Persoonlijke verschillen

Een benadering die ervan uitgaat dat organisaties verschillen, met verschillende omstandigheden te maken krijgen en dus verschillende managementmethoden vereisen.

Revisionisme 2.4

Likert

Linking Pin

McGregor

Theory X and Y

Blake en Mouton

Managerial Grid

Herzberg

Two factor theory