HỆ THỐNG MỸ PHẨM ADAM FOR MEN

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HỆ THỐNG MỸ PHẨM ADAM FOR MEN by Mind Map: HỆ THỐNG MỸ PHẨM ADAM FOR MEN

1. MIỀN BẮC

1.1. HÀ NỘI

1.1.1. (0902176836) Nguyễn Thị Xuân

1.1.2. (0906116881) Nguyễn Thị Thu Lan

1.2. BẮC NINH

1.2.1. (01636397276) Nguyễn Thị Thường

1.2.2. (0965144662) Hoàng Thị Thanh Thuý

1.3. BẮC GIANG

1.3.1. (01656556791) Ngô Thị Vân

1.4. HẢI PHÒNG

1.4.1. (0965218699) Minh tuyết beautysalon

1.4.2. (0985609726) Phạm Thị Xuân

1.4.3. (0974479204) Vũ Thị Phượng

1.5. QUẢNG NINH

1.5.1. (01639918186) Đặng Thị Mơ

1.6. HẢI DƯƠNG

1.6.1. (0965266998) Nguyễn Bích Loan

1.7. HÀ GIANG

1.7.1. (0973024222) Trần Thị Hường

1.8. PHÚ THỌ

1.8.1. (0962016092) Nguyễn Thị Phương

1.8.2. (0922300860) Nguyễn Thị Sinh

1.9. THÁI BÌNH

1.9.1. (0982799891) Nguyễn Khánh Vân

1.9.2. (0942016119) Phạm Thị Thanh Thủy

1.10. THÁI NGUYÊN

1.10.1. (0965132252) Nguyễn Văn Tú

2. MIỀN NAM

2.1. HCM

2.1.1. Nguyễn Ngọc Xuân Mai- Nguyễn quốc Việt

2.1.2. Hoàng Kim (0987775339)

2.1.3. (0972211246) Chị Quyên

2.1.4. (0909393150) Vũ Hồng Nhật

2.1.5. (0985503065) Nguyễn Thị Thanh Trâm

2.1.6. (0126765344) Lê Thị Mỹ Đức

2.1.7. (0916756039) Nguyễn Thị Ánh Duyên

2.1.8. (0906776403) Kim Chi

2.1.9. (0972226994) Lâm Quỳnh Như

2.1.10. (0967197326) Lê Thị Như Ngọc

2.1.11. (01663982948) Ngọc Như

2.1.12. (01658954256) Hoàng Thị Cúc

2.2. VŨNG TÀU

2.2.1. (01648227344) Thu Hiền

2.3. BÌNH DƯƠNG

2.3.1. (01636818090) Trần Thị Kỳ Diệu

2.4. ĐỒNG NAI

2.4.1. (0931461795) Mai Kim Yến

3. MIỀN TRUNG

3.1. ĐẮK LẮK

3.1.1. Hoàng Kim (0987775339)

3.1.2. Lê Thị Miền (0935556457‬)

3.1.3. Cao Thị Tuyết (0945881912)

3.2. ĐẮK NÔNG

3.2.1. Nguyễn Thị Sao (0911493779)

3.2.2. Thu Hường (0967496469)

3.2.3. Nông Thị Hoa (0906437438)

3.3. GIA LAI

3.3.1. Nguyễn Trúc Phương (01697790709)

3.4. NHA TRANG-KHÁNH HÒA

3.4.1. Huỳnh Hồng Bích Trâm (01214620745)

3.5. LÂM ĐỒNG

3.5.1. Bạch Thị Mộng Hường (0919001400)

3.5.2. Phùng Thị Ba (0945175945)

4. Ghi chú

4.1. Giám đốc

4.2. GĐKD

4.3. NPP

4.4. Tổng Đại lý

4.5. Đại lý