DERIVAȚI HALOGRNAȚI clasificare -

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DERIVAȚI HALOGRNAȚI clasificare - by Mind Map: DERIVAȚI HALOGRNAȚI  clasificare -

1. Numărul atomilor de halogen

1.1. Monohalogenați

1.1.1. monocloroetan

1.1.1.1. agent frigorific, anestezic

1.2. Polihalogenați

1.2.1. vicinali

1.2.1.1. 1,2-dicloroetan

1.2.2. geminali

1.2.2.1. 1,1-dicloroetan

2. Natura radicalului hidrocarbonat

2.1. alifatic

2.1.1. saturat

2.1.2. nesaturat

2.2. aromatic

3. Natura halogenului

3.1. clorurați

3.2. fluorurați

3.3. bromurați

3.4. iodurați

3.5. micști

4. Reactivitatea în reacția de substituție

4.1. Cu reactivitate normala (atomul de halogen este legat de carbon sturat)

4.2. Cu reactivitate mărită (atomul de halogen este legat de un atom de C din poziție alilică sau benzilică)

4.3. Cu reactivitate scăzută (atomul de halogen este legat deun atom de C dintr-o legătură dublă sau ciclu aromatic)