XỬ LÝ BÁO CHÁY

Project Control, Project Closing, Timeline template

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
XỬ LÝ BÁO CHÁY by Mind Map: XỬ LÝ BÁO CHÁY

1. 1. BÁO CHÁY GIẢ

1.1. BELL

1.1.1. Tại vị trí gần nhất nviên bảo vệ tắt chuông bằng thao tác trên bảng đièu khiển trung tâm, xác định khu vực báo cháy. Gọi bộ đàm thông báo thông tin báo cháy cho bộ phận kĩ thuật và lễ tân.Sau đó nhanh chóng di chuyển tới vị trí có báo cháy.

1.1.2. phối hợp với nviên kĩ thuật kiểm tra kĩ lưỡng, cẩn thận toàn bộ khu vực báo cháy để xác định nguyên nhân báo cháy hoặc nguồn cháy.

1.1.3. Khi đã kiểm tra kĩ càng mà không phát hiện nguồn cháy hoặc nguyên nhân báo cháy thì báo lại thông tin cho bộ phận lễ tân.

1.1.4. Ghi sổ báo cáo ca trực để quản lý và nhân viên trong bộ phận nắm được tình hình.

1.2. KĨ THUẬT

1.2.1. Khi nghe được thông tin từ bộ phận bảo vệ lập tức nhanh chóng di chuyển tới khu vực có báo cháy.

1.2.2. Phối hợp cùng nviên bảo vệ kiểm tra toàn bộ khu vực báo cháy.

1.2.3. Khi không phát hiện nguồn cháy hoặc nguyên nhân gây cháy, thống nhất xác nhận thông tin cùng nviên bảo vệ để báo lễ tân.

1.2.4. Ghi sổ báo cáo ca trực để quản lý và nhân viên trong bộ phận nắm được tình hình.

1.3. LỄ TÂN

1.3.1. Khi nhận được thông tin từ nviên bảo vệ lập tức kiểm tra phòng occupied trong khu vực báo cháy từ hệ thống.

1.3.2. Gọi điện lên từng phòng khách thông tin về việc có báo cháy, xác nhận tình trạng an toàn của khách, yêu cầu khách giữ bình tĩnh chờ thông tin tiếp theo.

1.3.3. khi đã xác nhận thông tin báo cháy giả từ nviên bảo vệ hoặc kĩ thuật : gọi lại cho tất cả khách tại khu vực có báo cháy thông tin về việc báo cháy giả, xin lỗi khách về sự bất tiện.

1.3.4. Ghi sổ báo cáo ca trực để quản lý và nhân viên ca sau nắm được tình hình.

2. 2. BÁO CHÁY THẬT

2.1. BELL

2.1.1. Xử lý theo các bước 1-2 trong tình huống báo cháy giả.

2.1.2. Khi đã xác định nguyên nhân cháy hay nguồn cháy : lập tức thông báo cho bộ phận lễ tân. Phối hợp chữa cháy tại chỗ cùng nviên kĩ thuật nếu đám cháy nhỏ.

2.1.3. Khi phát hiện đám cháy lớn : lập tức thông báo cho lễ tân biết tình hình, phối hợp cùng nviên kĩ thuật, buồng phòng tiến hành hướng dẫn sơ tán khách.

2.1.4. Sau khi hướng dẫn khách sơ tán, phối hợp cùng nviên kĩ thuật và buồng phòng kiểm tra xem còn khách nào tại khu vực cháy không, nhanh chóng sơ tán khỏi khu vực cháy khi đã chắc chắn sơ tán hết khách.

2.1.5. Di chuyển ra khu vực sơ tán bên ngoài khách sạn đồng thời tiến hành bảo vệ vòng ngoài ngăn không cho kẻ xấu xâm nhập vào khách sạn, hỗ trợ lực lượng PCCC khi tiếp cận mục tiêu.

2.2. KĨ THUẬT

2.2.1. Xử lý theo các bước 1-2 trong tình huống báo cháy giả.

2.2.2. Nếu đám cháy lớn : cắt cầu dao điện tại khu vực cháy, phối hợp cùng nviên bảo vệ, buồng phòng tiến hành hướng dẫn sơ tán khách.

2.2.3. Cùng nviên bảo vệ và buồng phòng kiểm tra xem còn khách nào tại khu vực cháy không, nhanh chóng sơ tán khỏi khu vực cháy khi đã chắc chắn sơ tán hết khách.

2.2.4. Di chuyển ra khu vực sơ tán bên ngoài khách sạn đồng thời phối hợp cùng bộ phận bảo vệ tiến hành bảo vệ vòng ngoài ngăn không cho kẻ xấu xâm nhập vào khách sạn, hỗ trợ lực lượng PCCC khi tiếp cận mục tiêu.

2.3. LỄ TÂN

2.3.1. Xử lý theo các bước 1-2 trong tình huống báo cháy giả.

2.3.2. Trường hợp cháy lớn : Khi đã có xác nhận cháy từ nviên bảo vệ hoặc kĩ thuật, lễ tân lập tức in danh sách khách in house, gọi lên tất cả phòng khách xác nhận tình trạng cháy, hướng dẫn khách bình tĩnh sơ tán khỏi khu vực cháy. Gọi 114 thông báo cho lực lượng PCCC.

2.3.3. Phân công nviên đứng trực thang máy để ngăn khách sử dụng trong điều kiện đang xảy ra cháy, 01 nhân viên đứng trực cửa không cho khách từ ngoài đi vào bên trong khách sạn. Duty và GS trực tại sảnh giúp khách giữ bình tĩnh và hướng dẫn khách sơ tán ra khỏi khách sạn. Những nhân viên còn lại có nhiệm vụ sơ tán tài sản, giấy tờ quan trọng khỏi khách sạn.

2.3.4. Tại khu vực sơ tán bên ngoài khách sạn nviên lễ tân, Duty, GS cùng HR tiến hành điểm danh xem còn nhân viên hay khách nào kẹt trong khách sạn không.

2.3.5. Báo cáo GM về tình hình xử lý sự cố cháy.