Регистрация на ЛК

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Регистрация на ЛК by Mind Map: Регистрация на ЛК

1. сега

1.1. В ЦО

1.1.1. ексел

1.1.1.1. Даване на становище

1.1.1.1.1. ръчно прехвъляне в аксес

1.1.2. ръчно

1.1.2.1. неверифицирана информация

1.1.2.1.1. ръчно верифициране

1.2. В ЛО

1.2.1. ексел

1.2.2. уведомяване на ЦО

1.2.2.1. ръчно с имейл

2. проект за шерпойнт

2.1. В ЦО

2.1.1. шерпойнт

2.1.1.1. даване на становище

2.1.1.1.1. автоматичен запис в аксес

2.1.2. автоматично

2.1.2.1. верифицирана информация

2.1.2.1.1. Анализи от аксес

2.2. В ЛО

2.2.1. шерпойнт

2.2.2. Автоматично уведомяване