Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DCPEDU by Mind Map: DCPEDU

1. Serveis

1.1. Models pedagògics

1.1.1. Aprenentatge obert

1.1.2. Aprenentatge distribuit

1.1.3. Comunitats d'aprenentatge

1.1.4. Comunitats de pràctica

1.1.5. Comunitats de construcció de coneixement

1.2. Instructional strategies

1.2.1. Authentic learning activities

1.2.2. Solució de problemes

1.2.3. Exploració

1.2.4. Generació d'hipòtesis

1.2.5. Reflexió

1.2.6. Col·laboració

1.2.7. Role Playing

2. Persones

2.1. Estudiants

2.2. Docents

2.3. Proveïdors de materials

2.4. Institució

2.5. Proveïdors de tecnologia

3. AN E-LEARNING THEORICAL FRAMEWORK (Aparicio, Bacao, & Oliveira, 2016)

4. FRAMEWORK: PEDAGOGICAL MODELS FOR E-LEARNING: A THERORY-BASED DESIGN FRAMEWORK (Dabbagh, 2005)

5. Tecnologies

5.1. Recursos

5.2. Activitats

5.3. Suport

6. Definició

7. EXPLORING TECHONOLOGY-MEDIATED LEARNING FROM PEDAGOGICAL PERSPECTIVE Oliver, R., & Herrington, J. (2003).

8. E-LEARNING PARADOXES. CONSIDERATIONS ABOUT E-LEARNING (Dina, Onete, & Albăstroiu, 2018)

8.1. Micro-learning

9. Avaluació

9.1. Outcome factors

9.1.1. Millora de l'aprenentatge

9.1.2. Temps estalviat

9.1.3. Èxit acadèmic

9.1.4. Ús dels sistemes d'aprenentatge

9.2. Satisfacció de l'usuari

9.2.1. Percepció d'assoliment

9.2.2. Actituds

9.2.3. Retenció

9.2.4. Interaccions online

9.2.5. Competènies sobre pensament

9.2.6. Competències sobre processament de la informació

9.2.7. Qualitat

10. IS E-LEARNING FOR EVERYONE? AN INTERNAL-EXTERNAL FRAMEWORK OF E-LEARNING INITIATIVES (ZHANG & GOEL, 2011)

11. Bones Competències online

12. Gunawardena, C. N., & Duphorne, P. L. (2000). Predictors of learner satisfaction in an academic computer conference. Distance Education, 21(1), 101–117. https://doi.org/10.1080/0158791000210107

13. Internal-external model

13.1. Internal

13.1.1. Online skills

13.1.2. Actitud davant la tecnologia

13.1.3. Innovació personal en tecnologies de la informació

13.1.4. Experiència online

13.2. External

13.2.1. Facilitat d'ús

13.2.2. Suport istitucional

14. IS E-LEARNING FOR EVERYONE? AN INTERNAL-EXTERNAL FRAMEWORK OF E-LEARNING INITIATIVES (ZHANG & GOEL, 2011)

15. Investigació / anàlisi dels usuaris

15.1. Necessitats de les persones

16. Disseny

17. Constructivisme

18. Oliver, R., & Herrington, J. (2003). Exploring Technology-Mediated Learning from a Pedagogical Perspective. Interactive Learning Environments, 11(2), 111–126. https://doi.org/10.1076/ilee.11.2.111.14136

19. (Integrar a l'usuari en tot el procés) Ideo. (2011). Human centered design toolkit. Available Online at: Http://www.ideo.com/work/human-Centered-Design-Toolkit/ , 200. http://doi.org/9780984645701

20. Una bona plataforma ha de facilitar la interacció i el compartiment entre companys/es Graham, C., et al. (2001). Seven principles of effective teaching: A practical lens for evaluating online courses. The Technology Source 30.5: 50.