Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kuvilla by Mind Map: Kuvilla

1. Phát Triển

1.1. Hình Ảnh

1.2. Công Nghệ

1.3. Công Thức

2. Nhân Lực

2.1. Tuyển Dụng

2.1.1. Phỏng Vấn

2.1.2. Xếp Lịch

2.1.3. Chấm Công

2.2. Đào Tạo

2.2.1. Nghiệp Vụ

2.2.2. Văn Hóa

2.3. Điều Hành

2.3.1. Bà Triệu

2.3.1.1. Nhà Hàng - Chu Đáo

2.3.2. Cơm Tấm

2.3.2.1. Hàng Quán - Cởi Mở

2.3.3. Ốc Sò

2.3.3.1. Lề Đường - Ồn Ào

2.3.4. Xuân Hương

2.3.4.1. Quán Nước - Thân Thiện

3. Pha Chế

3.1. Pha Chế Chính

3.2. Pha Chế Phụ

3.3. Ra Hàng

3.3.1. Kiểm Kê

3.3.2. Đề Xuất

4. Hậu Cần

4.1. Tạp Vụ

4.2. Văn Phòng

4.3. Chế Biến

4.3.1. Bún Mì

4.3.2. Cơm Tấm

4.3.3. Ốc Sò

5. Bí Mật

5.1. Nước Ướp Sườn

5.2. Linh Hồn Ốc

5.3. Mắm Gừng Cay

5.4. Mắm Gừng Ngọt

5.5. Ướp Chân Gà

5.6. Nước Ốc Len

5.7. Nước Xào Me

5.8. Nước Xào Tỏi

5.9. Mỡ Hành Ốc

5.10. Mắm Me Cá

5.11. Ướp Chim Tiều

5.12. Ướp Chim Cajun

5.13. Nêm Cháo Ốc

5.14. Nêm Bún Bò

5.15. Nêm Mì Quảng

5.16. Nêm Hủ Tiếu

6. Kế Toán

7. Dịch Vụ

7.1. Đứng Két

7.2. Phục Vụ

7.2.1. Thời Vụ

7.2.2. Bà Triệu

7.2.3. Cơm Tấm

7.2.4. Ốc Sò

7.2.5. Xuân Hương

8. Chế Biến

8.1. Bún Mì

8.1.1. Bà Triệu

8.1.1.1. Múc Bún

8.1.2. Xuân Hương

8.1.2.1. Múc Bún

8.2. Cơm Tấm

8.2.1. Bà Triệu

8.2.1.1. Múc Cơm

8.2.1.2. Nướng Sườn

8.2.2. Hòa Bình

8.2.2.1. Múc Cơm

8.2.2.2. Nướng Sườn

8.3. Ốc Sò

8.3.1. Đại Hành

8.3.1.1. Nấu Ốc

8.3.1.2. Nướng Ốc