รายจ่าย ICWEB

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
รายจ่าย ICWEB by Mind Map: รายจ่าย ICWEB

1. 2.Tranfer

1.1. รายการที่ต้องโอนประจำ

1.1.1. Credit card P'Poh

1.1.2. Credit card P'Dear

1.1.3. ค่างวด HQ บ้าน 25

1.1.3.1. ไม่เกินวันที่ 25 ของทุกเดือน

1.1.4. ค่างวด HQ บ้าน 26

1.1.4.1. ไม่เกินวันที่ 25 ของทุกเดือน

2. 1 .Cheque

2.1. รอบจ่ายพุธที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน

2.2. เอกสารที่ต้องแนบส่งบัญชี

2.2.1. ใบปะหน้า

2.2.2. ใบแจ้งหนี้

2.2.3. Copy Cheque

2.2.4. Pay in

2.2.5. ใบเสร็จรับเงิน

2.2.5.1. Scan เก็บไฟล์

2.2.6. ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

2.2.6.1. ไฟล์ WHT 50 เป็นเดือนๆ

2.3. รายการที่ต้องจ่ายประจำ

2.3.1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

2.3.1.1. อัพเดทในตารางให้พี่เดียร์วันที่ 20 ใน Excel พร้อมขาดลามาสาย จ่ายหลังจากเงินเดือนเข้า ไม่เกิน 3 วันทำการ

2.3.1.1.1. พี่เดียร์จะแจ้งยอดให้ เราเขียนเช็ค

2.3.2. สนง.ประกันสังคม

2.3.2.1. บัญชีจะแจ้งยอดให้ทำก่อนวันที่ 7 ของทุกเดือน

2.3.3. กรมสรรพากร

2.3.3.1. ภาษี ภงด 1/3/53

2.3.3.1.1. บัญชีจะแจ้งยอดให้ทำก่อนวันที่ 7 ของทุกเดือน

2.3.3.2. ภพ 30

2.3.3.2.1. บัญชีจะแจ้งยอดให้ทำก่อนวันที่ 7 ของทุกเดือน

2.3.4. บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย

2.3.4.1. ตามที่เค้ามาวางบิล

2.3.5. ค่าบัญชี

2.3.6. การไฟฟ้านครหลวง

2.3.7. เบิกเงินสดย่อยพนักงาน

2.3.8. ค่าเช่าค่าบริการค่าน้ำนารายณ์

3. 3. Petty Cash

3.1. รายการที่ต้องจ่ายประจำ

3.1.1. การปะปานครหลวง

3.1.1.1. 455

3.1.2. ค่าอินเตอร์เนตและโทรศัพท์ HQ

3.1.2.1. 7,266.88

3.1.3. ค่าอิเตอร์เนตและโทรศัพท์ RCA

3.1.3.1. 2,797

3.1.4. ค่าที่จอดรถ

3.1.4.1. 10,500

3.1.5. ค่าของใช้ในออฟฟิศ

3.1.5.1. 4000

3.1.6. อุปกรณ์ใช้สำนักงาน

3.1.7. ค่าทำสวน

3.1.7.1. 4000

3.1.8. ค่าเช็ดกระจกตึก

3.1.8.1. 1500

3.1.9. ค่าเดินทางพนักงาน

3.1.10. ค่าน้ำมันมอไซด์

3.1.11. ค่าประกันรถมอไซด์

3.1.12. FUJI XEORO

3.1.12.1. 700

3.2. ขั้นตอนการเก็บเอกสาร Petty Cash

3.2.1. รอบจ่ายปัจจุบัน

3.2.1.1. 1. จ่ายเงินออกพร้อมรับใบเสร็จ

3.2.1.1.1. แฟ้ม : รายการรอจ่ายปัจจุบัน

3.2.1.2. 2. ลงในตารางบันทึกเลย ว่าจ่ายอะไรไปบ้างไม่งั้นลืมแน่ๆถ้าแสกนไม่ทันให้ลงคราวๆก่อน จ่ายอะไร เท่าไหร่

3.2.1.3. 3. Scan หลักฐานใบเสร็จ

3.2.1.3.1. แฟ้ม : รอใบเสร็จตัวจริง,รอบันทึกลงตาราง

3.2.1.4. 4. เก็บใบเสร็จ

3.2.1.4.1. แฟ้ม : รอส่งบัญชี

3.2.2. รอบจ่ายรอบหน้า

3.2.2.1. แฟ้ม : รอจ่ายรอบหน้า

4. Folders

4.1. Expense

4.1.1. 2019

4.1.1.1. ภาษี กรมสรรพากร

4.1.1.2. สำนักงานประกันสังคม

4.1.1.3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4.1.1.4. การไฟฟ้านครหลวง

4.1.1.5. การปะปานครหลวง

4.1.1.6. สินเชื่อบ้านบัวหลวง

4.1.1.6.1. JA

4.1.1.6.2. DK

4.1.1.7. ค่าอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์

4.1.1.8. Credit Card

4.1.1.8.1. Month

4.1.1.9. 01 Jan

4.1.1.10. 02 Feb