liên bang Nga

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
liên bang Nga by Mind Map: liên bang Nga

1. Vị trí địa lí,phạm vi lãnh thổ

2. Điều kiện tự nhiên

3. Dân cư & xã hội

4. kinh tế

5. Quan hệ với Nga trong bối cảnh quốc tế mới

6. Một số vùng kinh tế quan trọng

6.1. vùng TW

6.2. vùng TT đất đen

6.3. vùng Uran

6.4. vùng v Đông

7. Khí hậu

7.1. Ôn đới

7.2. Phân hóa đa dạng

8. Xã hội

8.1. -Người dân có trình độ học vấn cao (99% biết chữ)

8.2. -Có tiềm lực lớn về kinh tế,văn hóa

8.3. -Dẫn đầu thế giới về khoa học cơ bản

9. Gồm phần lớn Đông Âu và toàn bộ khu vực Bắc Á

10. Quá trình phát triển kinh tế

11. Các ngành kinh tế

12. Dịch vụ

12.1. GTVT: pt đủ loại hình,đang được nâng cấp

12.2. tiềm năng du lịch lớn

13. Nông nghiệp

13.1. DK:quỹ đất nông nghiệp lớn,khí hậu ôn đới và cận nhiệt

13.2. nông sản: cây CN,cây ăn quả,rau,chăn nuôi,thủy sản

13.3. SL:78,2 tr tấn và xk trên 10 tr tấn

13.4. phân bố; chủ yếu ở ĐB phía Tây

14. Công nghiệp

14.1. là xương sống của nền kt lb Nga,thê hiện ở tỉ trọng GDP

14.2. cơ cấu đa dạng bao gồm các ngành truyền thống và hiện đại

14.3. tập trung ở các TTCN lớn;ĐB Đông Âu,Uran,Tây Xibia,dọc các đg gt quan trọng

15. Dân cư

15.1. -Là nước đông dân thứ 9 thế giới

15.2. -Có tỉ suất gia tăng tự nhiên âm

15.3. -Cơ cấu dân số già

15.4. -Là quốc gia có nhiều dân tộc (trên 100 dân tộc ,80% là người Nga

16. Rừng

16.1. Diện tích đứng đầu TG (186tr Ha)

16.2. chủ yếu là rừng lá kim (taiga)

17. Khoáng sản

17.1. phong phú,đa dạng

17.2. phát triển công nghiệp

18. Địa hình

18.1. Đông:núi và cao nguyên

18.2. Tây;dãy Uran,đồng bằng Đông Âu và ĐB Tây xibia

19. Diện tích lãnh thổ lớn nhất thế giới (17,1 tr Km)

20. Trải dài trên 11 múi giờ

21. Tiếp giáp

21.1. Đông : Thái Bình Dương

21.2. Bắc :Bắc Băng Dương

21.3. Tây : Tây Âu

21.4. Nam : Trung Á

22. nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc

22.1. cuối năm 2000,nước Nga xây dựng lại chiến lược kinh tế mới,xây dựng nền kt thị trường,mở rộng ngoại giao

22.2. thành tựu kinh tế ; sản lượng các ngành tăng,xuất siêu,đời sống dân được cải thiện

23. thời kì đầy khó khăn,biến động ( thập niên 90 của tk XX)

23.1. sản lượng các ngành giảm,đời sống nd gặp khó khăn

24. Liên bang Nga đã từng là trụ cột của LB Xô Viết

24.1. LB Nga đóng vai trò chính trong việc tạo dựng Liên Xô trở thành một cường quốc KT