Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mapy Myśli by Mind Map: Mapy Myśli

1. Teoria

1.1. Mózg

1.1.1. Półkula

1.1.1.1. Prawa

1.1.1.1.1. Rytm

1.1.1.1.2. Świadomość Przestrzeni

1.1.1.1.3. Gestalt (Obraz całości)

1.1.1.1.4. Wyobraźnia

1.1.1.1.5. Marzenia

1.1.1.1.6. Rozmiar

1.1.1.1.7. Kolory

1.1.1.2. Lewa

1.1.1.2.1. Słowa

1.1.1.2.2. Logika

1.1.1.2.3. Liczby

1.1.1.2.4. Hierarchia

1.1.1.2.5. Linearność

1.1.1.2.6. Analiza

1.1.1.2.7. Zbiory

1.1.2. Neuron

1.1.2.1. Ciało

1.1.2.1.1. Perykarion

1.1.2.2. Wypustki

1.1.2.2.1. Akson

1.1.2.2.2. Dendryty

1.1.2.3. Zakończenia

1.1.2.3.1. Kolce

1.1.2.3.2. Kolby

1.1.2.4. Działanie

1.1.2.4.1. Impuls elektryczny

1.1.2.4.2. Reakcja chemiczna

1.1.2.4.3. Reakcja chemiczna

1.1.2.4.4. Impuls elektryczny

1.1.3. Zadania

1.1.3.1. Rejestruje

1.1.3.2. Magazynuje

1.1.3.3. Analizuje

1.1.3.4. Wyraża

1.1.3.5. Kontoluje

1.1.4. Pamięć

1.1.4.1. Początek

1.1.4.1.1. Koniec

1.1.4.2. Skojarzeń

1.1.4.3. Powtórzeń

1.1.4.4. Odmienność

1.1.4.5. Oddziaływanie

1.1.4.5.1. Zmysły

1.1.4.5.2. Ciekawość

1.2. Zapis

1.2.1. Linearny

1.2.1.1. Wady

1.2.1.1.1. Długie

1.2.1.1.2. Nieprzejrzyste

1.2.1.1.3. Monotonne

1.2.1.1.4. Czasochłonne

1.2.1.1.5. Zamknięte

1.2.1.1.6. Niekreatywne

1.2.2. Lateralny

1.2.3. Wielokierunkowy

1.2.3.1. Oszczędność

1.2.3.1.1. Czas

1.2.3.2. Minimalizm

1.2.3.2.1. Słów

1.2.3.3. Kluczowość

1.2.3.3.1. Informacji

1.2.3.4. Przejrzystość

1.2.3.4.1. Powiązań

1.2.3.4.2. Całości

1.2.3.5. Otwartość

1.2.3.5.1. Edycja

1.2.3.5.2. Kreatywność

1.2.3.5.3. Zdolności

1.2.3.5.4. Zmysły

2. Zastosowanie

2.1. Funkcje

2.1.1. Pamięć

2.1.2. Analiza

2.1.3. Kreatywność

2.2. Działanie

2.2.1. Decyzje

2.2.1.1. Alternatywa

2.2.1.1.1. Wybór

2.2.1.1.2. Centrum

2.2.1.1.3. Ramiona

2.2.1.2. Kompleksowe

2.2.1.2.1. Ramiona

2.2.1.3. Metody

2.2.1.3.1. Samoistne

2.2.1.3.2. Punktowe

2.2.1.3.3. Intuicja

2.2.1.3.4. Inkubacja

2.2.1.3.5. Losowość

2.2.2. Notowanie

2.2.2.1. Twórcze

2.2.2.1.1. Pamięć

2.2.2.2. Odtwórcze

2.2.2.2.1. Konwersacja

2.2.2.2.2. Źródła

2.2.2.2.3. Przygotowanie

2.2.3. Tworzenie

2.2.3.1. Etapy

2.2.3.1.1. Szybki

2.2.3.1.2. Przegląd

2.2.3.1.3. Inkubacja

2.2.3.1.4. Przegląd

2.2.3.1.5. Końcowy

2.2.4. Grupowe

2.2.4.1. Dwuosobowe

2.2.4.1.1. Etapy

2.2.4.2. Duże

2.2.4.2.1. Etapy

2.3. Tematyczne

2.3.1. Osobiste

2.3.1.1. Autoanaliza

2.3.1.1.1. Przygotowanie

2.3.1.1.2. Mapa

2.3.1.1.3. Przegląd

2.3.1.1.4. Podsumowanie

2.3.1.1.5. Kogo?

2.3.1.2. Problemy

2.3.1.2.1. Własne

2.3.1.2.2. Konflikty

2.3.1.3. Dziennik

2.3.1.3.1. Nielinearny

2.3.1.3.2. Rodzaje

2.3.1.3.3. Kody

2.3.1.3.4. Analiza

2.3.2. Edukacja

2.3.2.1. Myślenie

2.3.2.2. Nauczanie

2.3.3. Rodzina

2.3.3.1. Nauka

2.3.3.1.1. Przygotowanie

2.3.3.1.2. Zastosowanie

2.3.3.2. Zabawa

2.3.3.2.1. Przygotowanie

2.3.3.2.2. Pomysł

2.3.3.2.3. Mapy

2.3.3.2.4. Inkubacja

2.3.3.2.5. Przegląd

2.3.3.2.6. Mapa

2.3.3.2.7. Opowiadanie

2.3.3.2.8. Mapa

2.3.4. Praca

2.3.4.1. Zebrania

2.3.4.2. Prezentacje

2.3.4.3. Zarządzanie

3. Podstawy

3.1. Zalecenia

3.1.1. Utrwalaj

3.1.1.1. Przeglądaj

3.1.1.2. Powtarzaj

3.1.1.2.1. Aktywnie

3.1.1.2.2. 10-30 minut

3.1.2. Przygotuj

3.1.2.1. Materiały

3.1.2.2. Miejsce

3.1.2.2.1. Temperatura

3.1.2.2.2. Światło

3.1.2.2.3. Powietrze

3.1.2.2.4. Pomieszczenie

3.1.2.2.5. Dzwięk

3.1.3. Działaj

3.1.3.1. Nieszablonowo

3.1.3.2. Estetycznie

3.2. Skład

3.2.1. Centrum

3.2.1.1. Obraz

3.2.2. Gałęzie

3.2.2.1. Ogranizujące

3.2.2.1.1. Pytania

3.2.2.1.2. Pozostałe

3.2.3. Elementy

3.2.3.1. Rysunki

3.2.3.1.1. Centralny

3.2.3.1.2. 2D

3.2.3.1.3. 3D

3.2.3.2. Kolory

3.2.3.3. Schematy

3.2.3.4. Kody

3.2.3.5. Słowa

3.3. Zasady

3.3.1. Swoboda

3.3.1.1. Tworzy

3.3.1.1.1. Porządek

3.3.1.1.2. Strukturę

3.3.2. Technika

3.3.2.1. Akcent

3.3.2.1.1. Rysunki

3.3.2.1.2. Kolory

3.3.2.1.3. Przestrzeń

3.3.2.1.4. Pobudzaj

3.3.2.1.5. Rozmiary

3.3.2.1.6. Porządek

3.3.2.1.7. Powtórzenie

3.3.2.2. Skojarzenia

3.3.2.2.1. Strzałki

3.3.2.2.2. Kolory

3.3.2.2.3. Znaczki

3.3.2.2.4. Kreski

3.3.2.3. Przejrzystość

3.3.2.3.1. Linia

3.3.2.3.2. Litery

3.3.2.3.3. Ramiona

3.3.2.4. Styl

3.3.2.4.1. Własny

3.3.3. Forma

3.3.3.1. Kategorie

3.3.3.2. Hierarchia

3.3.3.3. Numeryczność

3.3.3.3.1. Chronologia

3.4. Błędy

3.4.1. Frazy

3.4.1.1. Obszerne

3.4.2. Emocje

3.4.2.1. Zniechęcenie

3.4.3. Chaos

3.4.3.1. Nieczytelność

3.4.4. Porządek

3.4.4.1. Ogranicza

4. Java

4.1. Oprogramowanie

4.1.1. JDK

4.1.1.1. Instalacja

4.1.1.1.1. Java SE - Downloads | Oracle Technology Network | Oracle

4.1.1.2. Konfiguracja

4.1.1.2.1. Instalacja JDK - Java

4.1.1.2.2. cmd

4.1.2. NetBeans

4.1.2.1. http://www.netbeans.org

4.1.3. IntelliJ IDEA

4.1.3.1. IntelliJ IDEA - instalacja i pierwszy projekt - Java

4.1.3.2. Download IntelliJ IDEA: The Java IDE for Professional Developers by JetBrains

4.1.3.3. IntelliJ IDEA - skróty klawiaturowe - Java

4.1.4. Programy z kursów

4.1.4.1. ftp://ftp.helion.pl/ przyklady/ja21d7.zip