Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Mapy Myśli by Mind Map: Mapy Myśli

1. Teoria

1.1. Mózg

1.1.1. Półkula

1.1.1.1. Prawa

1.1.1.1.1. Rytm

1.1.1.1.2. Świadomość Przestrzeni

1.1.1.1.3. Gestalt (Obraz całości)

1.1.1.1.4. Wyobraźnia

1.1.1.1.5. Marzenia

1.1.1.1.6. Rozmiar

1.1.1.1.7. Kolory

1.1.1.2. Lewa

1.1.1.2.1. Słowa

1.1.1.2.2. Logika

1.1.1.2.3. Liczby

1.1.1.2.4. Hierarchia

1.1.1.2.5. Linearność

1.1.1.2.6. Analiza

1.1.1.2.7. Zbiory

1.1.2. Neuron

1.1.2.1. Ciało

1.1.2.1.1. Perykarion

1.1.2.2. Wypustki

1.1.2.2.1. Akson

1.1.2.2.2. Dendryty

1.1.2.3. Zakończenia

1.1.2.3.1. Kolce

1.1.2.3.2. Kolby

1.1.2.4. Działanie

1.1.2.4.1. Impuls elektryczny

1.1.2.4.2. Reakcja chemiczna

1.1.2.4.3. Reakcja chemiczna

1.1.2.4.4. Impuls elektryczny

1.1.3. Zadania

1.1.3.1. Rejestruje

1.1.3.2. Magazynuje

1.1.3.3. Analizuje

1.1.3.4. Wyraża

1.1.3.5. Kontoluje

1.1.4. Pamięć

1.1.4.1. Początek

1.1.4.1.1. Koniec

1.1.4.2. Skojarzeń

1.1.4.3. Powtórzeń

1.1.4.4. Odmienność

1.1.4.5. Oddziaływanie

1.1.4.5.1. Zmysły

1.1.4.5.2. Ciekawość

1.2. Zapis

1.2.1. Linearny

1.2.1.1. Wady

1.2.1.1.1. Długie

1.2.1.1.2. Nieprzejrzyste

1.2.1.1.3. Monotonne

1.2.1.1.4. Czasochłonne

1.2.1.1.5. Zamknięte

1.2.1.1.6. Niekreatywne

1.2.2. Lateralny

1.2.3. Wielokierunkowy

1.2.3.1. Oszczędność

1.2.3.1.1. Czas

1.2.3.2. Minimalizm

1.2.3.2.1. Słów

1.2.3.3. Kluczowość

1.2.3.3.1. Informacji

1.2.3.4. Przejrzystość

1.2.3.4.1. Powiązań

1.2.3.4.2. Całości

1.2.3.5. Otwartość

1.2.3.5.1. Edycja

1.2.3.5.2. Kreatywność

1.2.3.5.3. Zdolności

1.2.3.5.4. Zmysły

2. Zastosowanie

2.1. Funkcje

2.1.1. Pamięć

2.1.2. Analiza

2.1.3. Kreatywność

2.2. Działanie

2.2.1. Decyzje

2.2.1.1. Alternatywa

2.2.1.1.1. Wybór

2.2.1.1.2. Centrum

2.2.1.1.3. Ramiona

2.2.1.2. Kompleksowe

2.2.1.2.1. Ramiona

2.2.1.3. Metody

2.2.1.3.1. Samoistne

2.2.1.3.2. Punktowe

2.2.1.3.3. Intuicja

2.2.1.3.4. Inkubacja

2.2.1.3.5. Losowość

2.2.2. Notowanie

2.2.2.1. Twórcze

2.2.2.1.1. Pamięć

2.2.2.2. Odtwórcze

2.2.2.2.1. Konwersacja

2.2.2.2.2. Źródła

2.2.2.2.3. Przygotowanie

2.2.3. Tworzenie

2.2.3.1. Etapy

2.2.3.1.1. Szybki

2.2.3.1.2. Przegląd

2.2.3.1.3. Inkubacja

2.2.3.1.4. Przegląd

2.2.3.1.5. Końcowy

2.2.4. Grupowe

2.2.4.1. Dwuosobowe

2.2.4.1.1. Etapy

2.2.4.2. Duże

2.2.4.2.1. Etapy

2.3. Tematyczne

2.3.1. Osobiste

2.3.1.1. Autoanaliza

2.3.1.1.1. Przygotowanie

2.3.1.1.2. Mapa

2.3.1.1.3. Przegląd

2.3.1.1.4. Podsumowanie

2.3.1.1.5. Kogo?

2.3.1.2. Problemy

2.3.1.2.1. Własne

2.3.1.2.2. Konflikty

2.3.1.3. Dziennik

2.3.1.3.1. Nielinearny

2.3.1.3.2. Rodzaje

2.3.1.3.3. Kody

2.3.1.3.4. Analiza

2.3.2. Edukacja

2.3.2.1. Myślenie

2.3.2.2. Nauczanie

2.3.3. Rodzina

2.3.3.1. Nauka

2.3.3.1.1. Przygotowanie

2.3.3.1.2. Zastosowanie

2.3.3.2. Zabawa

2.3.3.2.1. Przygotowanie

2.3.3.2.2. Pomysł

2.3.3.2.3. Mapy

2.3.3.2.4. Inkubacja

2.3.3.2.5. Przegląd

2.3.3.2.6. Mapa

2.3.3.2.7. Opowiadanie

2.3.3.2.8. Mapa

2.3.4. Praca

2.3.4.1. Zebrania

2.3.4.2. Prezentacje

2.3.4.3. Zarządzanie

3. Podstawy

3.1. Zalecenia

3.1.1. Utrwalaj

3.1.1.1. Przeglądaj

3.1.1.2. Powtarzaj

3.1.1.2.1. Aktywnie

3.1.1.2.2. 10-30 minut

3.1.2. Przygotuj

3.1.2.1. Materiały

3.1.2.2. Miejsce

3.1.2.2.1. Temperatura

3.1.2.2.2. Światło

3.1.2.2.3. Powietrze

3.1.2.2.4. Pomieszczenie

3.1.2.2.5. Dzwięk

3.1.3. Działaj

3.1.3.1. Nieszablonowo

3.1.3.2. Estetycznie

3.2. Skład

3.2.1. Centrum

3.2.1.1. Obraz

3.2.2. Gałęzie

3.2.2.1. Ogranizujące

3.2.2.1.1. Pytania

3.2.2.1.2. Pozostałe

3.2.3. Elementy

3.2.3.1. Rysunki

3.2.3.1.1. Centralny

3.2.3.1.2. 2D

3.2.3.1.3. 3D

3.2.3.2. Kolory

3.2.3.3. Schematy

3.2.3.4. Kody

3.2.3.5. Słowa

3.3. Zasady

3.3.1. Swoboda

3.3.1.1. Tworzy

3.3.1.1.1. Porządek

3.3.1.1.2. Strukturę

3.3.2. Technika

3.3.2.1. Akcent

3.3.2.1.1. Rysunki

3.3.2.1.2. Kolory

3.3.2.1.3. Przestrzeń

3.3.2.1.4. Pobudzaj

3.3.2.1.5. Rozmiary

3.3.2.1.6. Porządek

3.3.2.1.7. Powtórzenie

3.3.2.2. Skojarzenia

3.3.2.2.1. Strzałki

3.3.2.2.2. Kolory

3.3.2.2.3. Znaczki

3.3.2.2.4. Kreski

3.3.2.3. Przejrzystość

3.3.2.3.1. Linia

3.3.2.3.2. Litery

3.3.2.3.3. Ramiona

3.3.2.4. Styl

3.3.2.4.1. Własny

3.3.3. Forma

3.3.3.1. Kategorie

3.3.3.2. Hierarchia

3.3.3.3. Numeryczność

3.3.3.3.1. Chronologia

3.4. Błędy

3.4.1. Frazy

3.4.1.1. Obszerne

3.4.2. Emocje

3.4.2.1. Zniechęcenie

3.4.3. Chaos

3.4.3.1. Nieczytelność

3.4.4. Porządek

3.4.4.1. Ogranicza

4. Szybkie Czytanie

4.1. Cele

4.1.1. Szybkość

4.1.1.1. Zwiększyć

4.1.2. Zrozumienie

4.1.2.1. Utrzymać

4.1.2.2. Poprawić

4.1.3. Poznać

4.1.3.1. Funkcjonowanie

4.1.3.1.1. Oczu

4.1.3.1.2. Mózgu

4.1.3.1.3. Skutek

4.1.4. Zdobycie

4.1.4.1. Wiedzy

4.1.4.2. Słownictwa

4.1.4.2.1. Wzbogacenie

4.1.4.3. Czasu

4.1.4.3.1. Oszczędzenie

4.2. Etapy

4.2.1. Sprawdzenie

4.2.1.1. Szybkości

4.2.1.1.1. Czytania

4.2.2. Oczy

4.2.2.1. Zrozumienie

4.2.2.1.1. Działania

4.2.2.2. Techniki

4.2.2.2.1. Poprawy

4.2.2.3. Ćwiczenia

4.2.2.3.1. Testy

4.2.3. Koncentracja

4.2.3.1. Zrozumienie

4.2.3.2. Rozwiązywanie

4.2.3.2.1. Problemów

4.2.4. Umiejętności

4.2.4.1. Zaawansowane

4.2.4.2. Inteligencja

4.2.4.2.1. Słownictwo

4.2.5. System

4.2.5.1. Zaawansowane

4.2.5.1.1. Praktyki

4.2.5.1.2. Techniki

4.2.5.1.3. Źródła

4.2.5.2. Oko

4.2.5.2.1. Mózg

4.2.5.3. Archiwum

4.2.5.3.1. Wiedzy

4.2.5.4. Przyszłość

4.3. Zawartość

4.3.1. Przedmowy

4.3.2. Treść

4.3.2.1. Merytoryczna

4.3.3. Ćwiczenia

4.3.3.1. Percepcja

4.3.3.1.1. Wizualna

4.3.3.2. Umysł

4.3.3.2.1. Świadomość

4.3.3.2.2. Krytycyzm

4.3.3.2.3. Słownictwo

4.3.3.2.4. Korzyści

4.3.4. Teksty

4.3.4.1. Testy

4.3.5. Podsumowania

4.3.6. Plan

4.3.6.1. Działania

4.3.6.2. Podpowiedzi

4.3.7. Zakończenia

4.3.7.1. Przejścia

4.3.7.1.1. Rozdziałów

4.3.7.2. Sprawdziany