PENGUASAAN KEMAHIRAN INSANIAH DALAM KUMPULAN By AGUS (01DIS17F1089)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PENGUASAAN KEMAHIRAN INSANIAH DALAM KUMPULAN By AGUS (01DIS17F1089) by Mind Map: PENGUASAAN KEMAHIRAN INSANIAH DALAM KUMPULAN  By AGUS (01DIS17F1089)

1. Bagaimana melaksanakan kemahiran kerja berpasukan dalam kumpulan?

1.1. (1) Menangani gangguan komunikasi,

1.2. (2) Menggunakan teknologi terkini,

1.3. (3) Melibatkan pengurus atasan

1.4. (4) Pertemuan secara tidak rasmi

1.5. (5) Menggunakan perantara atau orang ketiga

1.6. (6) Kebebasan mengemukakan pandangan,

1.7. (7) Menstruktur semula organisasi

1.8. (8) Menambah baik hubungan interpersonal

1.9. (9) Memperbaiki saluran komunikasi tidak rasmi dan

1.10. (10) Menetapkan polisi dan prosedur.

2. Bagaimana menunjukkan kemahiran pemikiran kritis dan penyelesaian masalah dalam kumpulan?

2.1. sentiasa melontarkan pendapat sesama ahli kumpulan

2.2. sentiasa mempunyai idea idea bernas semasa menjalankan aktiviti

2.3. dapat menyelesaikan masalah dengan sebulat suara tanpa melibatkan pergaduhan

3. Bagaimana melaksanakan kemahiran tanggungjawab sosial dalam kumpulan?

3.1. menjaga batas batas pergaulan sesama jantina

3.2. mengelakkan perbualan kosong yang terlalu kerap semasa menjalankan aktiviti

3.3. berani menegur ahli kumpulan yang melanggar batas batas pergaulan

4. Bagaimana mengaplikasikan kemahiran komunikasi dalam kumpulan ?

4.1. memperbanyakkan bertanya ketika menghadapi kesukaran

4.2. memperbanyakkan pemberian idea semasa berkumpulan

4.3. tidak berasa takut untuk menegur kesalahan ahli kumpulan

5. Bagaimana mempraktikkan kemahiran kepemimpinan dalam kumpulan?

5.1. mempunyai keyakinan diri yang tinggi untuk memimpin

5.2. bersifat mesra sesama ahli kumpulan

5.3. tidak berasa takut untuk membimbing ahli ahli didalam kumpulan