KEMAHIRAN INSANIAH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KEMAHIRAN INSANIAH by Mind Map: KEMAHIRAN INSANIAH

1. Cara mengaplikasikan kemahiran komunikasi dalam kumpulan

1.1. Saiz kumpulan yang sesuai

1.2. Kesepakatan diantara ahli

1.3. meningkatkan interaksi

1.4. peranan setiap ahli kumpulan

1.5. Faham matlamat yang perlu dicapai

2. Cara mempraktikkan kemahiran kepemimpinan dalam kumpulan

2.1. Keterbukaan - kebolehan menerima dan bertindakbalas terhadap pemikiran ahli kumpulan.

2.2. Bermaklumat - menjadi punca pengetahuan bagi penyelesaian masalah dalam kumpulan

2.3. pengaruh - kebolehan mempengaruhi orang lain

3. Cara melaksanakan kemahiran kerja berpasukan dalam kumpulan

3.1. Kebolehan untuk menjadi pemimpin dan pengikut.

3.2. Kebolehan menghormati pandangan, pendirian dan kepercayaan orang lain

3.3. Kebolehan membina kerja berpasukan untuk mecapai objektif yang sama

3.4. Bertanggungjawab terhadap keputusan kumpulan

4. Cara menunjukkan kemahiran pemikiran kritis dan penyelesaian masalah dalam kumpulan

4.1. Menyemai pemikiran kritikal/konvergen

4.2. Menjana banyak pilihan divergen bagi sesuatu situasi penyelesaian masalah

4.3. Memantau, menilai dan memandu pemikiran sendiri

5. Cara melaksanakan kemahiran tanggungjawab sosial dalam kumpulan

5.1. meningkatkan harga diri, kemahiran menyelesaikan masalah, mengendalikan stress dengan berkesan dan kesejahteraan keseluruhannya.

5.2. mempunyai hubungan yang lebih baik, dan boleh dipercayai

5.3. Mengadakan aktiviti perancangan .

5.4. mengadakan aktiviti gotong royong,kelas pembuatan kek,pemeriksaan kesihatan .