สาเหตุของโรคซึมเศร้า

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สาเหตุของโรคซึมเศร้า by Mind Map: สาเหตุของโรคซึมเศร้า

1. อาการของโรคซึมเศร้า

1.1. 2.อาการของโรคซึมเศร้าตามเพศและอายุ

1.1.1. อาการของโรคซึมเศร้าในผู้ใหญ่

1.1.1.1. รู้สึกเศร้าหรือว่างเปล่าเป็นเวลาที่นาน

1.1.1.2. รู้สึกหงุดหงิดกระสับกระส่ายหรือกระวนกระวายใจอยู่บ่อยๆ

1.1.1.3. รู้สึกสิ้นหวัง ไม่มีค่า หรือรู้สึกผิด

1.1.1.4. อ่อนเพลีย

1.1.1.5. พฤติกรรมการกินที่เปลี่ยนไป

1.1.1.6. มีความลำบากในการมีสมาธิ จดจำรายละเอียด หรือทำการตัดสินใจ

1.1.1.7. ปัญหาการนอนหลับนอนหลับสบายมากขึ้นหรือนอนไม่หลับ

1.1.1.8. รู้สึกหมดความสนใจในกิจกรรมหรืองานอดิเรกเดิมที่เคยสนใจ

1.1.1.9. มีอาการปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวที่ไม่สามารถอธิบายได้หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการย่อยอาหาร

1.1.1.10. มีความคิดเรื่องความตายและการฆ่าตัวตาย

1.1.1.11. พูดและทำงานช้าลง

1.1.1.12. สะเพร่า

1.1.1.13. เสพสารเสพติด

1.1.2. อาการของโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น

1.1.2.1. มีการแยกออกจากครอบครัวและเพื่อน

1.1.2.2. หมกมุ่นเรื่องความตาย เช่น กลอนหรือภาพวาดที่บ่งบอกถึงความตาย

1.1.2.3. มีพฤติกรรมอาชญกรรม เช่น การขโมยของในร้าน

1.1.2.4. อ่อนไหวต่อการวิพากย์วิจารณ์

1.1.2.5. ผลการเรียนแย่ลงหรือขาดเรียน

1.1.2.6. พฤติกรรมเสี่ยง เช่น การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยและการขับรถโดยประมาท

1.1.2.7. การดื่มแอลกอฮอล์หรือการใช้สารเสพติด

1.1.2.8. มีพฤติกรรมที่ไม่สมเหตุสมผลหรือแปลกประหลาดไปจากเดิม

1.1.2.9. มีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะนิสัยหรือการแต่งตัวภายนอกอย่างสิ้นเชิง

1.1.2.10. ทิ้งข้าวของของตัวเอง

1.1.3. อาการของโรคซึมเศร้าในผู้ชาย

1.1.3.1. โกรธ

1.1.3.2. ก้าวร้าว

1.1.3.3. การเสพยาหรือการใช้แอลกอฮอล์

1.1.3.4. พฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ (risk-taking behaviour)

1.1.4. อาการของโรคซึมเศร้าในผู้หญิง

1.1.4.1. เครียด

1.1.4.2. แยกตัวสันโดษ

1.1.4.3. กระสับกระส่าย

1.1.4.4. มีปัญหาด้านการนอนหลับ

1.1.4.5. สูญเสียความสนใจเดิม

1.2. 1. อาการของโรคซึมเศร้า

1.2.1. รู้สึกเสียใจที่จะทำอะไรต่อไปหรือจะทำเพื่ออะไร

1.2.2. ไม่มีความสุขกับสิ่งของหรือกิจกรรมที่ชอบดูเบื่อหน่ายอาหารเสริมหรือการร่วมเพศ

1.2.3. น้ำหนักลดลงหรือเพิ่มขึ้นเร็วมากอันเนื่องมาจากการรับประทานอาการที่ไม่เหมือนเดิม

1.2.4. นอนไม่หลับมาเป็นระยะเวลานาน แต่ในผู้ป่วยบางรายก็นอนนานผิดปกติ

1.2.5. มีอาการเครียดหงุดหงิดง่ายขึ้นไม่รู้สึกผ่อนคลาย

1.2.6. ไม่มีสมาธิไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งที่ได้รับเลยบางครั้งอาจแสดงอาการผิดพลาดได้เลยและใช้เวลานานในการตัดสินใจ

1.2.7. มีการเคลื่อนไหวร่างกายที่ช้าลง รวมถึงการพูด เพราะรู้สึกว่าร่างกายอ่อนแรง

1.2.8. รู้สึกอยากฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตาย บางครั้งผู้ที่มีอาการนี้ก็ไม่รู้ตัวเอง

1.3. 3. อาการตามชนิดของโรคซึมเศร้า

1.3.1. อาการของโรคซึมเศร้าชนิด Major Depression

1.3.1.1. มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์

1.3.1.2. มีการเปลี่ยนแปลงทางความคิด

1.3.1.3. มีการเปลี่ยนแปลงทางการเรียนรู้และการทำงาน

1.3.1.4. มีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม

1.3.2. อาการของโรคซึมเศร้าชนิด Dysthymia

1.3.2.1. มีอาการซึมเศร้าต่อเนื่องเรื้อรังเป็นเวลาติดต่อกันยาวนาน

1.3.3. อาการของโรคซึมเศร้าชนิด Bipolar หรือ Manic-depressive illness

1.3.3.1. มีพฤติกรรมหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างชัดเจน

2. ชนิดของโรคซึมเศร้า

2.1. 1.อาการซึมเศร้า (อาการซึมเศร้าแบบ)

2.2. 2.Dysthymia หรือโรคซึมเศร้าถาวร (โรคซึมเศร้าเรื้อรัง)

2.3. 3.Bipolar หรือ Manic-depressive Illness (โรคซึมเศร้าอารมณ์ตก)

3. ความแตกต่างของโรคซึมเศร้า และโรคเครียด

3.1. อาการเครียดจะเกิดในช่วงระยะสั้น

3.1.1. อาการที่มาจากความเครียด (Stress)

3.1.1.1. 1.ไม่สามารถทนต่อความรู้สึกได้

3.1.1.2. 2.นอนหลับยาก หรือนอนไม่หลับ

3.1.1.3. 3.กระสับกระส่าย กังวล และเหมือนจะประสาทเสีย

3.1.1.4. 4.รู้สึกไม่มีแรง หมดแรง

3.1.1.5. 5.รู้สึกว่าปัญหาที่เข้ามาในชีวิตยุ่งยากมากเกินจนรับได้

3.1.1.6. 6.มีปัญหาเรื่องสมาธิและความจำสั้น