Đông Nam Á

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Đông Nam Á by Mind Map: Đông Nam Á

1. ĐNÁ lục địa

1.1. nhiều núi,sông lớn

1.2. khí hậu nhiệt đới gió mùa

1.3. nhiều khoáng sản

2. ĐNÁ biển đảo

2.1. nhiều núi,ít sông

2.2. khí hậu xích đạo

2.3. nhiều khoảng sản

3. vị trí địa lí ,phạm vi lãnh thổ

3.1. nằm ở Đông Nam Á

3.2. nằm trong khu vực nội chí tuyến

3.3. chia thành hai bộ phận

3.3.1. ĐNÁ lục địa

3.3.2. ĐNÁ biển đảo

4. đặc điểm tự nhiên

5. Dân cư xã hội

6. dân cư

6.1. đông đúc

6.2. dân số trẻ,trong độ tuổi lao động cao

6.3. nhiều khoáng sản

7. dân tộc

7.1. đa dân tộc

7.2. nhiều dân tộc phân bố ở nhiều quốc gia

8. tôn giáo & văn hóa

8.1. đa tôn giáo

8.2. chịu ảnh hưởng của nhiều nền văn hóa lớn

9. ASEAN

10. Lịch sử hình thành và phát triển

10.1. ra đời năm 1967,gồm 5 nước thành viên

10.2. số lượng thành viên ngày càng tăng

10.3. đông Timor chưa gia nhập

11. Mục tiêu

11.1. thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của các nước thành viên

11.2. xây dựng khu vực có nền hòa bình,ổn định

11.3. giải quyết các mâu thuẫn,bất đồng trong nội bộ và với bên ngoài

12. Cơ chế hợp tác

12.1. có 6 cơ chế

13. thành tựu & thách thức

13.1. thành tựu

13.1.1. tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước trong khu vực

13.1.2. đời sống nhân dân được cải thiện

13.1.3. xây dựng môi trường hòa bình ổn định trong khu vực

13.2. thách thức

13.2.1. chênh lệch về trình độ phát triển

13.2.2. đói nghèo,bệnh tật

13.2.3. xung đột tôn giáo,sắc tộc

14. KINH TẾ

15. CÔNG NGHIỆP

15.1. chế biến lắp ráp

15.2. khai thác

15.3. sản xuất hàng tiêu dùng

16. CƠ CẤU KINH TẾ

16.1. chuyển dịch từ kĩ thuật thuần nông sang nền kinh tế công nghiệp dịch vụ phát triển

17. DỊCH VỤ

17.1. xây dựng đường xá,phát triển GTVT

17.2. hiện đại hóa mạng lưới thông tin, dịch vụ ngân hàng

18. Nông nghiệp

18.1. lúa nước

18.2. cây công nghiệp

18.3. chăn nuôi,đánh bắt nuôi trồng thủy sản