33-րդ թաղամասի կառուցապատողները

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
33-րդ թաղամասի կառուցապատողները by Mind Map: 33-րդ թաղամասի կառուցապատողները

1. «Ուրմիա քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

2. «Էրզրում քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

3. «Բայազետ քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

4. «Վան քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

5. «Բիթլիս քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

6. «Սիթի սենթր դիվելոփմըն» ՓԲԸ

7. «Ադանա քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

8. «Տրապիզոն քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

9. «Դիարբեքիր քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

10. «Ակն քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

11. «Մանազկերտ քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

12. «Սասուն քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

13. «Զեյթուն քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

14. «Բաբերդ քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

15. «Տարոսն քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

16. «Կարս քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

17. «Արդահան քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

18. «Իգդիր քոնսթրաքշն» ՍՊԸ