Lịch training tháng 9/2018

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lịch training tháng 9/2018 by Mind Map: Lịch training tháng 9/2018

1. tuần 1 từ 5/9-7/9

1.1. Giới thiệu về sản phẩm nhựa

1.1.1. 5/9

1.1.1.1. Các đặc tính của nhựa

1.1.1.1.1. Nhựa PET

1.1.1.1.2. Nhựa pp

1.1.1.1.3. Nhựa PS

1.1.1.1.4. Nhựa acrylic

1.2. các loại chai

1.2.1. 6/9

1.2.1.1. Các loại chai nhựa

1.2.1.1.1. các dung tích của chai nhựa

1.2.2. 7/9

1.2.2.1. các loại chai khác nhựa

1.2.2.1.1. các dung tích của chai thủy tinh

2. tuần 2 từ 12/9-14/9

2.1. các loại hủ

2.1.1. 12/9

2.1.1.1. hủ nhựa

2.1.1.1.1. các dung tích của hủ nhựa

2.1.2. 13/9

2.1.2.1. hủ kim loại

2.1.3. 14/9

2.1.3.1. hộp nhôm

3. tuần 3 từ 19/9-21/9

3.1. các dòng vỏ bao bì mỹ phẩm

3.1.1. 19/9

3.1.1.1. các loại thỏi son

3.1.2. 20/9

3.1.2.1. các loại lip môi

3.1.3. 21/9

3.1.3.1. các loai vỏ bao bì mỹ phẩm khác

4. tuần 4 từ 26/9-28/9

4.1. các sản phẩm vỏ bao bì mỹ phẩm thực phẩm,y tế khác

4.1.1. 26/9

4.1.1.1. tuýp

4.1.2. 27/9

4.1.2.1. túi-bao bì

4.1.2.2. đầu bơm

4.1.3. 28/9

4.1.3.1. các dụng cụ handmade,phụ kiện..