Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Sammenhenger i samfunnsøkonomien by Mind Map: Sammenhenger i samfunnsøkonomien
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Sammenhenger i samfunnsøkonomien

Fagforeninger

Lønnsoppgjør

Arbeidsbetingelser f eks arbeidstider, ferie, opplæring etc

Regjering

Finanspolitikk

Mål for sysselsetting

Mål for økonomisk vekst og stabilitet

Retningslinjer ift bruk av felles ressurser(f eks oljepenger), Langsiktige reformer (f eks pensjonsreformer) og miljøhensyn mm

Statsbudsjett

Inntekter - Skatter og avgifter (T)

Utgifter - (G)

Budsjettbalanse (T-G), T-G>0 : Overskudd i statsbudsjettet, T-G<0: Underskudd i statusbudsjettet

Offentlig gjeld, Til privat sektor (Dps), Til Sentralbank (Dcb)

T-G=∆Dps+∆Dcp

BNP

Sentralbank

Nasjonal sentralbank

Valutaregulering

Inflasjon

Pengemarkedsrente

Valutareserve fremmed valuta (RES)

Reduksjon i valutareserve (OR)

OR=-∆RES

IMF

dddd

Banker og finansieringsinstitusjoner

Nasjonale

Internasjonale

Bankenes formål: Tjene penger på å formidle penger. I praksis: Rente penger ut > rente penger inn

Pengemarkedsrente - Renten banker betaler for å lånes penger seg imellom

Innskuddsrente - Renten banker betaler til sparere

Rente, kredittlån - Renten banker tar seg betalt for usikrede lån

Rente, pantelån - Renten banker tar seg betalt for sikrede lån

Regulering/ Konkurransetilsyn

Nasjonale

Bransjeregulering f eks Post og Teletilsyn

Konkurransetilsynet

Internasjonale

EU/EØS

WTO

Kyotoavtale

Forbrukere

Privatøkonomi

Prisnivå (P)

Reallønn (Y)

Nominell Lønn = PY

Belåningsgrad bolig

Sparing vs forbruk

Forbrukerorganisasjoner

Miljø

Kvalitet

Miljøorganisasjoner

Media

Aviser

TV og Radio

Internett

Domstoler

Lovgivende makt - Storting

Bedrifter

Finansiering og Egenkapital

Pris

The aggregate supply curve

Tilbud

Etterspørsel

Produksjon

Arbeidsstyrke og effektivitet

Medarbeidertilfredsstillhet

Eksport og Import

Valutafølsomhet

Eksterne rammebetingelser

Eierskap

Privateid

Aksjeselskap

Statlig eierskap

Arbeidstakere

Andel befolkning - arbeidstakere

Sykefravær

Opplæring/utdannelse

Andel arbeidstakere utenom arbeidslivet

%andel på trygd

% andel pensjonister, barn og ungdom

Arbeidsledighet

Kompetansenivå/Utdanning

Internasjonal Handel og Finansiering

Handel

Import (IM)

Handelsoverskudd (Current Account - CA): CA= EX-IM

Eksport (EX)

Verdipapirer (assets, bonds,stocks..)

Netto verdipapirreserve (F), Nasjonalt eierskap av utenlandske verdipapirer (1), Utenlandsk eierskap av nasjonal verdipapirer (2), F =(1)-(2)

Reduksjon av verdipapirreserve (Capital Account CP): CP= -∆F

Valutareserve fremmed valuta i Sentralbanken

Reduksjon Valutareserve OR

CP+CA+OR =0

EX-IM = ∆F+∆RES

idejkl