Sammenhenger i samfunnsøkonomien

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sammenhenger i samfunnsøkonomien by Mind Map: Sammenhenger i samfunnsøkonomien

1. Fagforeninger

1.1. Lønnsoppgjør

1.2. Arbeidsbetingelser f eks arbeidstider, ferie, opplæring etc

2. Regjering

2.1. Finanspolitikk

2.1.1. Mål for sysselsetting

2.1.2. Mål for økonomisk vekst og stabilitet

2.1.3. Retningslinjer ift bruk av felles ressurser(f eks oljepenger), Langsiktige reformer (f eks pensjonsreformer) og miljøhensyn mm

2.2. Statsbudsjett

2.2.1. Inntekter - Skatter og avgifter (T)

2.2.2. Utgifter - (G)

2.2.3. Budsjettbalanse (T-G)

2.2.3.1. T-G>0 : Overskudd i statsbudsjettet

2.2.3.2. T-G<0: Underskudd i statusbudsjettet

2.2.4. Offentlig gjeld

2.2.4.1. Til privat sektor (Dps)

2.2.4.2. Til Sentralbank (Dcb)

2.2.5. T-G=∆Dps+∆Dcp

2.2.6. BNP

3. Sentralbank

3.1. Nasjonal sentralbank

3.1.1. Valutaregulering

3.1.2. Inflasjon

3.1.3. Pengemarkedsrente

3.1.4. Valutareserve fremmed valuta (RES)

3.1.5. Reduksjon i valutareserve (OR)

3.1.6. OR=-∆RES

3.2. IMF

3.3. dddd

4. Banker og finansieringsinstitusjoner

4.1. Nasjonale

4.2. Internasjonale

4.3. Bankenes formål: Tjene penger på å formidle penger. I praksis: Rente penger ut > rente penger inn

4.3.1. Pengemarkedsrente - Renten banker betaler for å lånes penger seg imellom

4.3.2. Innskuddsrente - Renten banker betaler til sparere

4.3.3. Rente, kredittlån - Renten banker tar seg betalt for usikrede lån

4.3.4. Rente, pantelån - Renten banker tar seg betalt for sikrede lån

5. Regulering/ Konkurransetilsyn

5.1. Nasjonale

5.1.1. Bransjeregulering f eks Post og Teletilsyn

5.1.2. Konkurransetilsynet

5.2. Internasjonale

5.2.1. EU/EØS

5.2.2. WTO

5.2.3. Kyotoavtale

6. Forbrukere

6.1. Privatøkonomi

6.1.1. Prisnivå (P)

6.1.2. Reallønn (Y)

6.1.3. Nominell Lønn = PY

6.2. Belåningsgrad bolig

6.3. Sparing vs forbruk

6.4. Forbrukerorganisasjoner

6.4.1. Miljø

6.4.2. Kvalitet

6.5. Miljøorganisasjoner

7. Media

7.1. Aviser

7.2. TV og Radio

7.3. Internett

8. Domstoler

9. Lovgivende makt - Storting

10. Bedrifter

10.1. Finansiering og Egenkapital

10.2. Pris

10.2.1. The aggregate supply curve

10.2.2. Tilbud

10.2.3. Etterspørsel

10.3. Produksjon

10.3.1. Arbeidsstyrke og effektivitet

10.3.2. Medarbeidertilfredsstillhet

10.4. Eksport og Import

10.5. Valutafølsomhet

10.6. Eksterne rammebetingelser

10.7. Eierskap

10.7.1. Privateid

10.7.2. Aksjeselskap

10.7.3. Statlig eierskap

11. Arbeidstakere

11.1. Andel befolkning - arbeidstakere

11.1.1. Sykefravær

11.1.2. Opplæring/utdannelse

11.2. Andel arbeidstakere utenom arbeidslivet

11.2.1. %andel på trygd

11.2.2. % andel pensjonister, barn og ungdom

11.2.3. Arbeidsledighet

11.3. Kompetansenivå/Utdanning

12. Internasjonal Handel og Finansiering

12.1. Handel

12.1.1. Import (IM)

12.1.2. Handelsoverskudd (Current Account - CA): CA= EX-IM

12.1.3. Eksport (EX)

12.2. Verdipapirer (assets, bonds,stocks..)

12.2.1. Netto verdipapirreserve (F)

12.2.1.1. Nasjonalt eierskap av utenlandske verdipapirer (1)

12.2.1.2. Utenlandsk eierskap av nasjonal verdipapirer (2)

12.2.1.3. F =(1)-(2)

12.2.2. Reduksjon av verdipapirreserve (Capital Account CP): CP= -∆F

12.3. Valutareserve fremmed valuta i Sentralbanken

12.3.1. Reduksjon Valutareserve OR

12.4. CP+CA+OR =0

12.5. EX-IM = ∆F+∆RES

13. idejkl