Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Sammenhenger i samfunnsøkonomien by Mind Map: Sammenhenger i samfunnsøkonomien
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Sammenhenger i samfunnsøkonomien

Fagforeninger

Lønnsoppgjør

Arbeidsbetingelser f eks arbeidstider, ferie, opplæring etc

Regjering

Finanspolitikk

Statsbudsjett

Sentralbank

Nasjonal sentralbank

IMF

dddd

Banker og finansieringsinstitusjoner

Nasjonale

Internasjonale

Bankenes formål: Tjene penger på å formidle penger. I praksis: Rente penger ut > rente penger inn

Regulering/ Konkurransetilsyn

Nasjonale

Internasjonale

Forbrukere

Privatøkonomi

Belåningsgrad bolig

Sparing vs forbruk

Forbrukerorganisasjoner

Miljøorganisasjoner

Media

Aviser

TV og Radio

Internett

Domstoler

Lovgivende makt - Storting

Bedrifter

Finansiering og Egenkapital

Pris

Produksjon

Eksport og Import

Valutafølsomhet

Eksterne rammebetingelser

Eierskap

Arbeidstakere

Andel befolkning - arbeidstakere

Andel arbeidstakere utenom arbeidslivet

Kompetansenivå/Utdanning

Internasjonal Handel og Finansiering

Handel

Verdipapirer (assets, bonds,stocks..)

Valutareserve fremmed valuta i Sentralbanken

CP+CA+OR =0

EX-IM = ∆F+∆RES

idejkl