Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Affald by Mind Map: Affald

1. Energi

1.1. Affald varme

1.2. vådt affald - biogas

1.3. Tørt affald - genanvendelse til nye produkteter

2. Vådt affald

2.1. Organisk affald

2.2. Vådtpapir

2.3. Rest affald

3. Affaldssortering

3.1. Metal

3.2. Plast

3.3. Fødevarer

3.4. Pap/papir

3.5. Genanvendelse

3.6. Småt elektronik/ farligt affald

4. Miljø

4.1. I havet

4.1.1. Plastik i havet

4.2. På land

5. Sundhed og trivsel

5.1. Spiser plastik - bliver dårlig

6. Genbrug

7. Aluminium kredsløb