Tăng tương tác cho page

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tăng tương tác cho page by Mind Map: Tăng tương tác cho page

1. Mục đích

1.1. Đưa thông tin đến LQĐ-ers

1.2. Thu hút mọi người

2. Hỗ trợ truyền thông

2.1. Page trường, thầy cô, học sinh, cựu học sinh

2.1.1. Chia sẻ trong các group học sinh, cựu học sinh

2.1.2. Viết bài viết

2.1.3. Kêu gọi chia sẻ

2.2. LQĐ Confession

2.2.1. Chia sẻ post "Lý do chuyển page LQĐ Film sang Humans of CLQĐ

2.2.2. Viết bài sẵn để cho họ chia sẻ lên

2.3. LQĐ Film

2.3.1. Chia sẻ bài viết "Lý do chuyển page LQĐ Film sang Humans of CLQĐ

2.3.2. bài viết thông báo bất ngờ ở trưa 25/8

2.3.3. Viết bài viết

2.4. Mem của page

2.4.1. Kêu gọi bạn bè

2.4.2. Chia sẻ lên trang cá nhân

3. Mục tiêu

3.1. Đạt khoảng 100 like trong 24h đầu tiên mở page

3.2. Đạt 500 likes trước 5/9

3.3. Ít nhất 2 bài post có lượng tương tác cao trước 5/9

3.3.1. Soạn bài viết

3.3.2. Ảnh đặc sắc

4. Đặc điểm, cách thu hút

4.1. Design đẹp

4.2. Đăng bài trúng tâm lí học sinh

4.3. Giới thiệu các hoạt động đầy hứa hẹn của page