Những biến cố thời tiết khắc nghiệt

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Những biến cố thời tiết khắc nghiệt by Mind Map: Những biến cố thời tiết khắc nghiệt

1. Nguyên nhân

1.1. Khách quan (Do sự biến đổi tự nhiên)

1.1.1. Sự biến đổi các hoạt động của mặt trời

1.1.2. Sự thay đổi quỹ đạo Trái đất

1.1.3. Sự thay đổi vị trí và quy mô của các châu lục

1.1.4. Sự biến đổi của các dòng hải lưu

1.1.5. Sự lưu chuyển trong nội bộ hệ thống khí quyển

1.2. Chủ quan (Do sự tác động của con người)

1.2.1. Sự thay đổi mục đích sử dụng đất và nguồn nước cùng sự gia tăng lượng phát thải khí CO2 và các khí nhà kính khác ra môi trường từ các hoạt động của con người.

2. Biểu hiện

2.1. Dưới dạng hiện tượng El Nino hoặc La Nina. Các hiện tượng thời tiết cực đoan: mưa bão, lũ lụt, khô hạn, nắng nóng,..

3. Ảnh hưởng đến DLST

3.1. Ảnh hưởng tiêu cực đến DLST, có thể làm mất hoàn toàn một số điểm DLST trên thế giới

3.1.1. Vỉa San hô khổng lồ Great Barrie Reef

3.1.2. Rừng nhiệt đới Amazon

3.1.3. Vỉa San hô khổng lồ Great Barrie Reef

3.1.4. ....

4. Sáng kiến phát triển DLST làm giảm tác động của TĐMTTC

4.1. Tăng cường công tác tuyên truyền,

4.2. Tạo cơ chế, chính sách phát triển DLST bền vững

4.3. Quy hoạch bảo vệ môi trường sinh thái

4.4. Đổi mới cơ chế, chính sách, tạo điều kiện phát triển DLST rộng rãi trên nhiều vùng miền của đất nước