Kiến trúc thời Trần

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kiến trúc thời Trần by Mind Map: Kiến trúc thời Trần

1. Tháp Bình Sơn

1.1. chất liệu

1.1.1. làm từ đất nung

1.2. vị trí

1.2.1. trước chùa Vĩnh Khánh ( tỉnh vĩnh Phúc )

1.3. hình dáng tháp

1.3.1. mặt bằng vuông, càng lên cao càng nhỏ dần

1.3.2. các tầng đều có cửa 4 mặt

1.4. Đặc điểm nghệ thuật

1.4.1. Ngoài tháp được trang trí hoa văn

1.4.1.1. hình rồng

1.4.1.2. hình sư tử

1.4.1.3. hình hoa sen

1.4.1.4. hình hoa cúc

1.5. Nhận xét

1.5.1. kĩ thuật khéo léo

1.5.2. chạm khắc công phu

1.5.3. tạo hình chắc chắn

1.5.4. chất liệu xây dựng bình dị

1.5.5. là niềm tự hào của dân tộc

2. Khu lăng mộ An Sinh

2.1. vị trí

2.1.1. tỉnh Quảnh Ninh

2.2. khu của các vua Trần

2.3. đặc điểm

2.3.1. cách xa nhau nhưng đều quy tụ về hướng khu An Sinh

2.3.2. pho tượng gắn vào thành, bậc

2.3.2.1. hình rồng

2.3.2.2. các con thú

2.3.2.3. sắp đặt

2.3.2.3.1. chầu

2.3.2.3.2. thơ

2.4. khác

2.4.1. xây thêm tòa điện, miếu lớn làm chỗ để nhà vua và hoàng tộc tế lẽ hằng năm