Portfolio Pengajaran

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Portfolio Pengajaran by Mind Map: Portfolio Pengajaran

1. 1. Falsafah PnP

1.1. a. Pernyataan falsafah

1.2. b. Pernyataan teori

2. 2. Perlaksanaan PnP

2.1. a. Pengajaran / Penyeliaan

2.2. b. Penilaian

3. 3. Kreativiti dan Inovasi

3.1. a. Pernyataan KnI

3.1.1. i. falsafah

3.1.2. ii. Kaedah

3.2. b. Terangkan KnI

3.2.1. i. ciri (asli, significan, relevan)

3.2.2. ii. Kaedah PnP ->KBAT

3.2.3. iii. Kesejajaran dgn CLO

3.3. c. Impak KnI

3.3.1. i. Peningkatan pencapaian

3.3.2. ii. Hasil Kerja

4. 4. Penilaian dan testimonial

4.1. a. Penilaian

4.2. b. Testimonial

4.2.1. i. Pelajar

4.2.2. ii. rakan

4.2.3. iii. school

4.2.4. iv. universiti

4.2.5. v. komuniti / industri

5. 5. Penambahbaikan PnP

5.1. a. Penambahbaikan

5.1.1. i. refleksi

5.1.2. ii. analisis

5.1.3. iii. tindakan/perkongsian

5.2. b. Pembangunan profesional

6. 6. Kesarjanaan PnP

6.1. a. Perkongsian Ilmu

6.1.1. i. media social

6.1.2. ii. bengkel/seminar

6.1.3. iii. SIG

6.1.4. iv. modul/buku

6.1.5. v. penerbitan

6.1.6. vi. penerbitan digital

6.1.7. vii. kursus online

6.1.8. viii. apa2 yg berkaitan

6.2. b. Pengiktirafan

6.3. c. Kepimpinan