การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการตัดเย็บผ้า

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการตัดเย็บผ้า by Mind Map: การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการตัดเย็บผ้า

1. การวัดตัว

1.1. ความยาวด้านหน้า

1.2. อกสูง

1.3. บ่าหน้า

1.4. รอบอก

1.5. รอบเอว

1.6. รอบตะโพกบน

1.7. รอบตะโพกล่าง

1.8. ความยาวด้านหลัง

1.9. ไหล่กว้าง

1.10. บ่าหลัง

1.11. ตะเข็บไหล่

1.12. รอบรักแร้

1.13. รอบต้นแขน

1.14. อกห่าง

1.15. รอบข้อมือ

1.16. ความยาวของกระโปรง

2. เครื่องมือและอุปกรณ์เย็บผ้า

2.1. ที่ร้อยด้ายลงรูเข็ม

2.2. ชอล์กเขียนผ้า

2.3. ไม้บรรทัด

2.4. สายวัดตัว

2.5. ไม้โค้งอเนกประสงค์

2.6. ดินสอ

2.7. เข็มหมุด

2.8. ด้ายเย็บผ้า

2.9. เข็มจักร

2.10. ยางลบ

2.11. กระดานกดรอย

2.12. ลูกกลิ้ง

2.13. ปลอกนิ้ว

2.14. หมอนเข็ม

2.15. เตารีด

2.16. ที่รองรีด

2.17. หมอนรองรีด

2.18. โต๊ะตัดผ้า

2.19. เข็มมือ

2.20. ที่เลาะผ้า

2.21. กรรไกร

3. การสร้างแบบ

3.1. การสร้างแบบตัดกางเกง

3.2. การสร้างแบบตัดเสื้อ