MKT PLAN Q3

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MKT PLAN Q3 by Mind Map: MKT PLAN Q3

1. JULY

1.1. Opening Aeon Long Bien

1.1.1. KOL: SunHt, An Japn, 5 influencers

1.1.2. Music: Piano renting, artist, singer

1.1.3. Setup: Photowall + bàn GM event dùng để painting totebag (sd 150 totebag dư)

1.1.4. F&B

1.1.4.1. supplier: Joma, Saint Honour

1.1.4.2. Gởi menue cho nhãn chọn

1.2. ESS Hit 2

1.2.1. Digital Frame is running

1.2.2. Book youtube ad & GDN

1.2.3. POSM

1.2.3.1. 2/7 lấy artwork gởi c. Hương MKT HN

1.2.3.2. Thay artwork satndee VCDK

1.3. Social

1.3.1. KOL

1.3.1.1. Min: 3 posts

1.3.1.2. Salim: 4 posts

1.3.1.3. Jun Vũ: 2 posts

1.3.2. Shooting

2. AUG

2.1. FASHION COACH

2.1.1. Tien & VM team learn audio training

2.1.2. Plan detail the training course

2.1.2.1. Mời KOL đến tham dự meet & greet (unpaid)

2.1.2.2. Mini game & doorgift

2.1.2.3. Renting coffee place

2.1.2.4. VM team set up & design

2.2. FW LAUNCHING Event

2.2.1. Pre-Event:

2.2.1.1. Sitecheck Landmark 81 and propose venue for CKI & CEO

2.2.1.2. Shortlist KOLs & Model, stylist, Make up artist

2.2.1.3. Send invitation to

2.2.1.3.1. Paid: Top KOLs celebrities,

2.2.1.3.2. Unpaid: Model & Stylist

2.2.1.3.3. Product Paid: Media, VIP & TOP spender

2.2.2. Agency Briefing

2.2.2.1. Review proposal & design

2.2.2.2. Tổng hợp báo giá

2.2.2.3. Chọn nhà thầu & tiến hành HĐ

2.2.2.4. Work for preparation

2.3. Local Brand Collab

2.4. Social

2.4.1. KOL

2.4.1.1. Min: 3 posts

2.4.1.2. Salim: 4 posts

2.4.1.3. Top influencers: announce Fall Winter launching Event and seeding products

2.4.2. Shooting

2.4.2.1. Briefing for Chanh Nguyen & Travis

2.4.2.2. Plan timelinne & product cho mỗi shoot với mỗi KOL

3. SEP

3.1. Opening DN & VT

3.1.1. Booking Top Celeb: Chi Pu, Phương Ly, Min ST319, Diệu Nhi, Ninh Dương Lan Ngọc (SOW 02 post pre-Event; 2 post sau Event, 05 IG stories trong Event

3.1.2. Agency: brief Event: - production, thuê xe & decor

3.1.3. Book DJ, artist illustration (Kiwi)

3.1.4. Liên hệ beauty Brand

3.1.5. Book media (digital frame, youtube ads, GDN, PR online)

3.2. . Re-Opening LTT

3.2.1. Book KOL: Bảo Thanh, Lê Phương Anh..

3.2.2. Order túi exclusive từ CKI

3.2.3. Book DJ, artist painting

3.3. CSR campaign

3.3.1. Liên hệ các tổ chức cộng đồng/ từ thiện/ môi trường

3.3.2. Họp với kế toán về cách thức donating

3.3.3. Liên hệ Kênh 14 host CT

3.3.4. Kết nối với tất cả các KOLs tham gia - organic

3.3.5. Ordre sản xuất túi tote & bình nhựa Eco Friendly

3.3.6. Social Contest:

3.3.6.1. nv Maison và CK store team share bài viết trên facebook kèm, đóng góp ý kiến về việc bvmt sẽ nhận dc set túi + bình.

3.3.6.2. KOL give-away 5-10 bộ cho winners may mắn nhất

3.4. Social

3.4.1. KOL

3.4.2. Shooting

4. CHIẾN LƯỢC & MỤC TIÊU

4.1. DAILY SOCIAL

4.1.1. Liên tục maintain Brand awareness bời hình ảnh social đẹp, bắt mắt, mang tính commercial giúp kích thích mua sắm

4.2. KOL & INFLUENCERS

4.2.1. Tạo sức ảnh hưởng lớn qua và giúp Brand luôn dẫn đầu xu hướng qua sd volumn lớn KOL & Influencers

4.3. CSR CAMPAIGN

4.3.1. Tạo nên những discussion organic online qua các campaign có tính xã hội hoặc gần gũi vs user (CSR,)

4.3.2. Tăng giá trị nhân đạo của Brand

4.3.3. Đóng góp vào chiến dịch bvmt toàn thế giới

4.4. COLLAB WITH LOCAL BRAND

4.4.1. Tăng độ phủ Brand và tăng tính thân thiện, usable của Brand qua các kết nối với Local Brand

4.5. LAUNCHING FW

4.5.1. Phủ hình ảnh launching mùa mới qua BIG launching Event

5. ĐỊNH HƯỚNG MỚI

5.1. Cách sd KOL

5.1.1. 5 Hot IG đổi mới hàng tháng

5.1.2. 3-5 Top KOL đổi mới hàng tháng

5.1.2.1. Styling & shooting cho KOLs

5.1.3. Sắp xếp hàng hóa để tặng và ship đến KOLs, thay vì để KOL đến shop lựa

5.1.4. duyệt content và hình ảnh tất cả KOL trước khi đăng bài

5.1.5. Hướng đến organic seeding, tăng connection giữa Brand và các influencers.

5.2. Social images