Tanulási tevékenységek - 2. csoport

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tanulási tevékenységek - 2. csoport by Mind Map: Tanulási tevékenységek - 2. csoport

1. Fedezd fel!

1.1. konkrét példák

1.1.1. Analízis: Keressünk a mindennapi életben előforduló függvényeket! Melyek folytonosak? Melyek differenciálhatók? Melyekre van értelme ezeket a kérdéseket feltenni?

1.1.2. recens analógiák gyűjtése jégkorszaki folyamatokra

1.2. haszon a tanulóknak

1.2.1. kapcsolat a tananyag és a természeti világ között

1.2.2. közösségépítési, csoportos munka gyakorlási lehetőség

1.2.3. szabad időbeosztásban is elvégezhető

1.2.4. adathalmazkezelési gyakorlat

1.3. segédeszközök

1.3.1. Google Poll

1.3.2. Google Search

1.3.3. Mobiltelefon

1.3.4. Érzékszervi megfigyelés és türelem

2. Alkoss!

2.1. Előzménye: előbb álmodni kell, aztán tervezni, és csak azután alkotni.

2.2. tananyag alsó tagozatosok számára

2.2.1. Átélhetik az ötleteik megvalósításának élményét

2.2.2. előtte fontos: Az oktató átbeszéli a hallgatókkal az értékelés szempontjait.

2.2.3. pl. Kahoot segítségével, https://kahoot.it/

2.3. Kritikus pont az létrehozott munkák közös értékelése

2.4. Wordart segítségével irodalmi mű alapján szófelhő készítése https://wordart.com/

2.4.1. vagy plakát készítése az irodalmi műhöz Canva segítségével

2.5. Mozgósítható a kreativitás

2.6. Egy konkrét példa a felsőoktatásban - a felnőttek fejlődéséről való gondolkodás aktuális kérdései. Megadott témakörök mentén csoportos anyaggyűjtés az online elérhető forrásokról: mit olvashatunk napjainkban az adott témákról?

2.6.1. Közös padlet készítése.

2.7. poszter készítés egy jellegzetes jégkorszaki formakincs kialakulásáról, környezeti feltételeiről