მიმდინარე სასწავლო კურსები

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
მიმდინარე სასწავლო კურსები by Mind Map: მიმდინარე სასწავლო კურსები

1. ინვენტარიზაციის ჩატარების წესი და მიღებული შედეგების საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგება

1.1. პროგრამის მიზანია, მსმენელებს შეასწავლოს ინვენტარიზაციის ეტაპები და გააცნოს ის გამოწვევები, რომლის წინაშე შეიძლება დადგეს გადამხდელი არასწორი საგადასახადო აღრიცხვიანობისას. ტრენინგის ხანგრძლივობა 6 საათი; რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე: http://reg.mofacademy.ge/courses ან დაუკავშირდით კურსის კოორდინატორს: თეა კუჭავა ტელ: +995 32 226 10 26 (1139) მობ: 598 37 75 07 [email protected]

2. ასოცირების ხელშეკრულება და სამართლებრივი აპროქსიმაცია

2.1. კურსის მიზანია მსმენელებმა შეისწავლონ მოლაპარაკების პროცესის ეფექტურად მართვა, გამოიმუშაონ დამარწმუნებელი კომუნიკაციის უნარები და მიიღონ მეტი დათანხმება მოლაპარაკების შედეგად. ტრენინგის ხანრგძლივობა: 18 საათი; რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე: http://reg.mofacademy.ge/courses ან დაუკავშირდით კურსის კოორდინატორს: თამარ ბერიანიძე ტელ: (995 32) 226 10 26 (1131) მობ: 599 08 20 40 [email protected]

3. საქმიანი მოლაპარაკებების მართვა ჰარვარდის მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით