Instruktāža septembrī

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Instruktāža septembrī by Mind Map: Instruktāža septembrī

1. Vērtēšanas sistēma

1.1. pārbaudes darbu grafiks

1.2. mārīšu sistēma

1.3. līdz 4 ballēm - var pārrakstīt

1.4. sliktu rokrakstu nelasu - 3 sek likums

1.5. nv - uzreiz, ja darbs nebija rakstīts

1.6. atzīmju noapaļošana pie strīdīgām atzīmēm

1.7. prezentāciju vērtēšana

1.8. pārbaudes darbi - uz lapiņām

1.9. Laboratorijas darba protokols

2. Drošības tehnika

2.1. skābe ūdenī vs ūdens skābē

2.2. skābe acīs/ uz ādas

2.3. nedrīkst ēst/dzert lab. reaģentus

2.4. skolas apavi

2.5. metīlspirts

2.6. nedrīkst reaktīvus iemest atkal burkā

2.7. elektr.ierīces + mitras rokas. Napo filmiņas

2.8. stikla lauskas ādā/acīs

3. Mācību resursi

3.1. elektroniskie

3.1.1. Khan University

3.1.2. interneturok.ru

3.1.3. dzm.lv

3.1.4. YouTube

3.1.5. Deep Look

3.1.6. Канал "Дарвин"

3.1.7. WikiPedia

3.2. Bioloģiskās filmas

3.2.1. Awakening, Дыши ради нас, Forrest Gump, Lucy

3.3. Sausiņa (10.kl. - 2 grāmatas vienā gadā!!!)

4. Bioloģijas eksāmens

4.1. Stradiņa Universitātes sagatavošanas kursi

4.2. Individuālās konsultācijas

4.3. 19.lpp. x 3h ļoti grūts!!!

4.4. piemēri VISC.gov.lv

4.5. skolēnu saraksts, kas rakstīs

4.6. 2019.g. 5. jūnijā

4.6.1. papildus datums - 2019.gada 27.jūnijā

5. Bioloģijas olimpiāde

5.1. skolas olimpiāde

5.1.1. 29.11.2018. 2.posms

5.1.1.1. 23.-25.01.2018. 3. posms Valsts olimpiāde

5.2. skolēnu saraksts

6. Konsultācijas

6.1. laiki - trešd. ???

6.2. kam paredzētas

7. ZPD

7.1. tēmas

7.2. noformējuma piemērs

7.3. skolēnu saraksts

7.4. var noskatīties aizstāvēšanu - parasti martā

8. Par sevi

9. Pierakstu veidoošana

9.1. saīsinājumu sistēma

9.2. Mind Maps

9.3. Хороший рисунок может сказать больше, чем 1.000 слов

9.4. Bioloģija = zīmējumu, shēmu, tabulu zinātne

9.5. 96 lpp. rūtiņu klāde

10. ES regula par datu aizsardzību

10.1. nedrīkst rādīt atzīmes uz tāfeles