SUY GIẢM ĐA DẠNG SINH VẬT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SUY GIẢM ĐA DẠNG SINH VẬT by Mind Map: SUY GIẢM ĐA DẠNG SINH VẬT

1. THỰC VẬT

1.1. Nguyên nhân

1.1.1. Khai thác rừng quá mức - Ở các vùng còn đốt rừng làm nương - Chưa có sự quản lí chặt chẽ của các chính quyền - Còn tồn tại nhiều lâm tặc - Ý thức của người dân chưa tốt - Do thiên tai, cháy rừng

1.1.2. sự ô nhiễm môi trường đất ,nước do khí và chất thải công nghiệp của các nhà máy

1.1.3. do sự đói nghèo tác động nên. Đói nghèo luôn đi đôi với sự khan hiếm tài nguyên sản xuất dẫn đến tình trạng khai thác tài nguyên quá mức làm tăng tình trạng khan hiếm và suy thoái

1.2. Hậu Quả

1.2.1. do sự suy giảm ấy dẫn đến sự ô nhiễm không khí, thiên tai lũ lụt và khiến cho động vật hoang dã mất đi chỗ ở khiến cho tự nhiên mất cân bằng

1.2.2. Nhiều loài cây bị giảm đáng kể về số lượng , môi trường sống bị thu hẹp hoặc mất đi , chúng trở nên hiếm thậm chí có nguy cơ bị tiêu diệt không có cây cối, đất đai sẽ cằn cỗi, ít dinh dường, dẫn đến việc trồng trọt đi xuống, lương thực thiếu thốn trầm trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến "miếng ăn" của chúng ta.

1.2.3. Không khí "bẩn" Nếu không có cây cối, 99% con người không thể tồn tại ngoài tự nhiên vì không khí lúc này không thích hợp cho việc hô hấp. Bất cứ khi nào ra ngoài, nam hay nữ, già hay trẻ cũng đều phải mang theo mặt nạ dưỡng khí để có thể lọc được chút ít Oxy còn xót lại trong không khí lúc này.

2. ĐỘNG VẬT

2.1. Nguyên nhân

2.1.1. sự tăng trưởng dân số và nhu cầu ngày càng tăng của con người. Sự gia tăng dân số

2.1.2. ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu toàn cầu

2.1.3. Con người đánh bắt cá mà không kịp cho chúng sinh sản cũng như phá hủy nơi sinh sản của chúng

2.1.4. Nhiều động vật đã bị suy giảm, mất mát về số lượng do nơi sinh sống bị phá hủy mà nguyên nhân chủ yếu do các hoạt dộng của con người như: phá rừng, xây dựng các công trình thủy điện, đốt rừng lấy đất canh tác

2.1.5. Động vật bị khai thác quá mức, như săn bắn thú phục vụ cho con người

2.2. Hậu quả

2.2.1. Sự thay đổi trong thành phần hệ sinh thái như khi có một loài bị suy giảm hoặc tuyệt chủng sẽ dẫn đến sự suy giảm của những loài dùng loài đó làm thức ăn. Sự xâm hại của các loài ngoại lai có thể phá vỡ cân bằng sinh thái và làm suy giảm quần thể động vật bản địa.

2.2.2. con người cũng sẽ đối mặt tới nguy cơ diệt vong vì đa dạng sinh học trên thế giới không còn trong vòng "giới hạn an toàn" nên có khả năng đe dọa đến sự tồn tại của con người