Rahvatervis

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Rahvatervis by Mind Map: Rahvatervis

1. Terviseedendus

1.1. Tervisekasvatus ja terviseõpetus

1.2. Tervistavate teenuste arendamine

1.3. Tervist soodustava elukeskkonna kujundamine

1.4. Eluviisi mõjutamine ja käitumisriski vähendamine

1.5. Tervistavate teenuste arendamine

2. Tervisepoliitika

2.1. Rahvatervise seadus

2.1.1. Epideemiate ennetamine ja kontrollimine

2.1.2. Paikkonna mobiliseerimine ja arendamine

2.1.3. Keskkonna ja tööohutuse tagamine: toit,vesi ja tööohutus

2.1.4. Elanikkonna tervisliku seisundi jälgimine ja monitooring

3. Geograafilised tegurid

3.1. Asukoht

3.2. Saaste

4. Majanduslikud tegurid

4.1. Tööstuse olemasolu/puudumine

4.2. Vahendid arstiabiks