Komunikace v informační společnosti

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Komunikace v informační společnosti by Mind Map: Komunikace v informační společnosti

1. Komunikace

1.1. Verbální

1.1.1. Řeč

1.2. Neverbální

1.2.1. Gesta

1.2.2. Mimika

1.3. Komunikační šumy

2. Společnost

2.1. Knihovníci

2.2. Čtenáři

2.2.1. Děti

2.2.2. Dospělí

2.2.3. Studenti

2.2.4. Senioři

3. Informace

3.1. Knihy

3.2. Internet

3.2.1. Sociální sítě

3.2.1.1. Facebook

3.2.1.2. Instagram

3.2.1.3. Snapchat

3.2.2. Vyhledavače

3.2.2.1. Google

3.3. Periodika

3.3.1. Noviny

3.3.2. Časopisy